Miniaturyzacja napędza rynek zintegrowanych komponentów pasywnych

| Gospodarka Artykuły

Miniaturyzacja i wysoka integracja to obecnie dwa kluczowe czynniki napędzające rozwój rynku zintegrowanych pasywnych komponentów elektronicznych IPD - Integrated Passive Devices. Czynniki te są najważniejsze w przypadku aplikacji konsumenckich, a zwłaszcza elektroniki mobilnej, w których lżejsze i mniejsze urządzenia oznaczają nowoczesność.

Miniaturyzacja napędza rynek zintegrowanych komponentów pasywnych

Pod skrótem "IPD" kryją się filtry, układy dopasowujące, tłumiki i inne typowe rozwiązania układowe wykorzystywane w elektronice - ale nie dyskretne, tylko zintegrowane - które przypominają z zewnątrz układ scalony. Zapewnienie rozwoju i miniaturyzacja wymagają też stosowania komponentów niskoprofilowych.

IPD bazujące na cienkowarstwowych technikach produkcji są wykorzystywane do ochrony elektromagnetycznej (EMI) i antystatycznej (ESD) układów elektronicznych: interfejsów, magistral oraz układów front-end systemów komunikacji bezprzewodowej, do balunów, diplekserów i elementów dopasowania anteny. Zadania takie są realizowane przez kondensatory, indukcyjności i rezystory produkowane za pomocą cienkowarstwowych technologii osadzania warstw aktywnych na podłożach izolacyjnych (patrz rysunek).

Poza rozwiązaniami planarnymi w obiegu są też w użyciu struktury 3D i kondensatory krzemowe, które zapewniają wysoki stopień miniaturyzacji. Tłumiki i ochronniki mają w jednej obudowie z elementami pasywnymi także diody Zenera TVS.

W 2017 roku cały rynek zintegrowanych komponentów pasywnych wyniósł 750 mln dolarów i zdaniem Yole Developpement w 2022 roku osiągnie 1 mld dolarów 60% z tej sumy przypada na elementy wykorzystywane w ochronie EMI/ESD, a następnie podzespoły pracujące w układach front-end układów komunikacji radiowej w.cz., a dalej te niezbędne do odsprzęgania i blokowania zasilania w układach cyfrowych.

Głównym materiałem podłożowym dla IPD do ochrony EMI/ESD jest krzem, a dla komponentów pracujących w zakresie w.cz. wykorzystywane jest szkło, które ma mniejsze ograniczenia wynikające ze strat wtrąceniowych i straty dielektryczne. W mniejszym stopniu materiałem podłożowym jest też GaAs, ale jego znaczenie w opisanym sektorze ma rosnąć na skutek dobrych właściwości szumowych i niezłej liniowości.

Jak wspomniano wcześniej, IPD mają wiele zastosowań i duży potencjał w wielu obszarach. W połączeniu z szeroką gamą rozwiązań, tworzy to duży i rozproszony łańcuch dostaw i różne typy producentów. Pewną orientację zaangażowania w tytułowej tematyce poszczególnych firm przybliżają rysunki.

Producenci IPD i obszary ich aktywności Podział aplikacyjny rynku IPD