Modele 3D w katalogu TME

| Gospodarka Artykuły

TME rozpoczęło udostępnianie modeli 3D w ramach dokumentacji do wybranych komponentów. Dają one możliwość powiększania, pomniejszania, a także obracania oglądanych podzespołów, aby szczegółowo zapoznać się z ich budową. Zapewniają również swobodny podgląd wymiarów danego produktu bezpośrednio na modelu 3D oraz łatwość pomiaru odległości między dwoma dowolnie wybranymi punktami.

Modele 3D w katalogu TME

Publikowane modele 3D są przygotowywane przez producentów. Mogą być one uproszczone, jednak z zachowują najważniejsze cechy produktu.

Zobacz również