Introl podał wyniki za 2017 rok

| Gospodarka Artykuły

Introl wypracował w 2017 r. zaledwie 4 tys. zł zysku netto, przy przychodach sięgających 400 mln zł. W 2016 r. Introl miał 387,2 mln zł przychodów i 9,75 mln zł zysku netto. Zarząd Introlu tłumaczy, że na wyniki osiągnięte w 2017 r. wpłynęło m.in. odwrócenie aktywa na podatek odroczony na łączną kwotę 9 mln zł w spółkach Introl i Limatherm, utworzonego w 2014 r. w związku z transakcją nabycia znaków towarowych. Wpływ na wynik grupy miała też strata 3,3 mln zł w nowo powstałej spółce Smart In.

Introl podał wyniki za 2017 rok

Zobacz również