SoMLabs w programie NXP Proven Partner

| Gospodarka Artykuły

SoMLabs, polski producent komputerów SoM bazujących na mikroprocesorach firmy NXP z rodziny i.MX, ma od listopada 2016 roku status oficjalnego partnera firmy NXP. Stabilnie pogłębiana współpraca z koncernem oraz rozwój zaplecza technologicznego zaowocowały przyznaniem firmie SoMLabs tytułu "NXP Proven Partner", dzięki czemu SoMLabs jest pierwszą polską firmą o takim statusie.

SoMLabs w programie NXP Proven Partner

Zacieśnienie współpracy z NXP ułatwi firmie SoMLabs i przyspieszy wdrażanie do produkcji nowych modułów SoM i komputerów embedded, także bazujących na przyszłościowych rozwiązaniach sprzętowych i nowoczesnych platformach mikroprocesorowych.

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie