M&A - transakcje, które zdominowały rynek

| Gospodarka

Łączny obrót w ramach transakcji M&A (mergers and acquisitions, czyli fuzje i przejęcia) w przemyśle półprzewodnikowym w Europie w pierwszej połowie roku 2008 wyniósł 3 mld euro. W kolejnych miesiącach suma ta jeszcze wzrosła. Dla porównania warto dodać, że w ubiegłym roku obrót w zakresie transakcji w tym sektorze przemysłu ekonomiczny serwis informacyjny Mergermarket oszacował na „zaledwie” 443 mln euro.

M&A - transakcje, które zdominowały rynek

Zmiany własnościowe w firmach, które chcą utrzymać się na rynku i sprostać rosnącym wymaganiom rozwijających się sektorów elektroniki, stały się koniecznością. Obserwowane tendencje świadczą więc o tym, że sektor półprzewodników przechodzi kolejną metamorfozę. Na zwiększenie aktywności firm w zakresie inwestycji M&A w ciągu ostatnich kilku miesięcy wpłynęły pewne długoterminowe zjawiska. Wśród przyczyn eksperci wymieniają m.in. ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który spowodował spowolnienie wzrostu zarówno w sektorze półprzewodników, jak i poza nim.

Zdaniem analityków tendencja do przejmowania kolejnych firm w obliczu kryzysu wynika z nadziei na większe zyski, które przyjdą wraz z upływem czasu. Jako przykład wymienia się rynek procesorów, gdzie liczą się dwaj, trzej więksi producenci. Jeżeli któryś z sektorów rynku półprzewodników osiągnie kiedyś podobnie duży zasięg, wówczas prawdopodobnie także w jego obrębie nastąpi podobna konsolidacja, jak w przypadku rynku mikroprocesorów.

W związku z tym już dziś celem serii transakcji M&A jest zachowanie jak największego wpływu na rynku. Większość firm z branży dąży do zachowania pozycji lidera. Satysfakcjonujące jest jeszcze utrzymanie drugiego miejsca. Kolejne pozycje w tym rankingu oznaczają już bowiem, że dana firma nie uzyska dostatecznych dochodów, by osiągnąć zysk.

Tabela 1. Wybrane transakcje M&A w branży półprzewodników
Kupujący
Firma wykupiona
Cena w mln dol.
Data transakcji
TDKEpcos
1200
Lipiec 2008
ON Semicondutor
AMIS Holdings Inc.
915
Grudzień 2007
Rohm
Oki Semiconductor Co. Ltd.
795
Lipiec 2008
Infi neon AGOddział telefonów komórkowych i radia
cyfrowego firmy LSI
500
Listopad 2007
Kyocera
Oddział telefonii mobilnej PHS firmy Sanyo Electric
376
Styczeń 2008
Spansion Inc.
Saifun Semiconductors Ltd.
368
Październik 2007
Mediatek Inc.
Oddział telefonii mobilnej firmy Analog Devices350
Październik 2007
STMicroelectronics
Genesis Microchip
336
Styczeń 2008
Wistron Corp.
Oddział układów do cyfrowych
wyświetlaczy firmy Lite On
300
Kwiecień 2008
Sirf Technology Inc.
Centrality
283
Kwiecień 2008
Apple
PA Semi
278
Kwiecień 2008
Emerson Electric
Oddział układów wbudowanych Motoroli
245
Wrzesień 2007
Chartered Semi
Singapurski oddział Hitachi
233
Luty 2008
Broadcom
Oddział telewizji cyfrowej AMD
193
Sierpień 2008
On Semi
Oddział Analog Devices
185
Listopad 2007
Tower Semi
Jazz Technologies Inc.
169
Maj 2008
Diodes Holdings
Zetex Semiconductors
170
Kwiecień 2008
Broadcom
Global Locate
146
Lipiec 2007
NXP
Oddział Conexant Systems
145
Kwiecień 2008
Novatek
Microelectronics
Cheertek Technology
117
Listopad 2007
Conexant Systems
Oddział firm SigmaTel zakupionej w całości przez Feescale
115
Lipiec 2008
On Semi
Catalyst Semiconductor Inc.
115
Lipiec 2008
Freescale
Semiconducto
SigmaTel
110
Luty 2008
NXP
Glonav
110
Grudzień 2007
Mitsubishi Electric
Fabryka Kumamoto fi rmy Renesas
102
Styczeń 2008

Mocne euro i zakupy za granicą

Jako kolejną przyczynę wymienia się także mocną pozycję waluty unijnej w stosunku do dolara. Wahania kursów walut zdaniem ekspertów przyczyniły się do wzrostu popularności zawierania transakcji M&A. Wynika to stąd, że firmy, które koszty produkcji ponoszą w euro, dochody osiągają w dolarach. W związku z tym silna pozycja euro zmniejszyła zyski niektórych producentów układów scalonych.

Producenci borykający się z ograniczeniem przepływu gotówki spowodowanym niekorzystnym kursem walut mają do wyboru dwa wyjścia. Pierwszym jest dalsze obcinanie kosztów. Drugą możliwością jest wycofanie się z tych sektorów rynku, w których dana firma nie może liczyć na osiągnięcie pozycji lidera. Pociąga to za sobą większą chęć sprzedaży wybranych oddziałów. Z drugiej strony silna pozycja waluty europejskiej pozwala firmom z Europy na wykupywanie przedsiębiorstw spoza Starego Kontynentu.

Nowe technologie, nowe wymagania

Kolejną przyczyną metamorfozy staje się nieunikniony potęp technologiczny. Optymalizacja linii produkcyjnych staje się koniecznością dla większości firm, które chcą nadążyć za zmianami wprowadzanymi obecnie na rynku producentów OEM. Jest to też jedyne rozwiązanie dla firm, których celem jest dostosowanie do zmieniających się standardów, np. w zakresie sieci komórkowych. Pojawienie się sieci 3G zwiększyło wymagania stawiane podzespołom wykorzystywanym w telefonach komórkowych.

Dostawcy układów muszą zapewnić obsługę szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wymaga to zgodności z technologią HSPA (High Speed Packet Access), obsługi grafik multimedialnych oraz różnych standardów transmisji głosowej. Sprzyja to sytuacji, w której większa firma posiadająca odpowiednie środki przejmuje przedsiębiorstwo o mniejszej sile przebicia, ale za to z infrastrukturą odpowiednio rozwiniętą w danej dziedzinie.

Obecnie każda firma, która jest dostawcą np. dla producentów telefonów komórkowych lub większych firm związanych z sektorem układów dla łączności bezprzewodowej, może czuć się „zagrożona” widmem wykupu. Dotyczy to wszystkich firm, bez względu na to, czy dostarczają zaawansowanych narzędzi EDA, czy zajmują się nowymi technologiami w zakresie układów MEMS, czy może pracują nad optymalizacją poboru mocy przez układy elektroniczne.

Analitycy podkreślają, że obserwowana obecnie sytuacja nie jest nowym zjawiskiem. Jednocześnie rozwiązanie takie prawdopodobnie nigdy nie straci na aktualności. Zawsze na rynku pozostaje pewna liczba firm, które można przejąć. Zarówno małe, jak i duże firmy przechodzą restrukturyzację i łączą się w ramach rynku, który zamierzają zdobyć. Analitycy głoszą, że w nadchodzących latach coraz bardziej prawdopodobne będą kolejne przejęcia. Będzie można obserwować proces łączenia firm, które mają wąski zakres oferowanych produktów i jednocześnie silną pozycję na rynku z przedsiębiorstwami w dokładnie przeciwnej sytuacji.

Zarobić, by wydać?

Gwałtowny rozwój przemysłu półprzewodników obserwowany przed nadejściem ogólnoświatowego kryzysu zdecydował o poprawie sytuacji finansowej wielu firm. W związku z tym analitycy znajdują jeszcze inne uzasadnienie dla obecnej „gorączki” transakcji M&A.

Ich zdaniem po kilka latach tendencji wzrostowej w tym sektorze firmy, które równocześnie ograniczyły wydatki np. na inwestycje, szukają teraz „miejsca” do ulokowania kapitału. Przykładem są firmy takie jak STMicroelectronics i NXP. Przestały one inwestować w fabryki już około roku temu, racjonalizując cześć z nich i przyspieszając przeniesienie produkcji do Azji. To pozytywnie wpłynęło na kondycję finansową firm, a zgromadzony przez lata kapitał dostarczył środków na pomyślne przeprowadzenie planowanych transakcji M&A.

Kto kogo kupuje?

Znaczący wpływ na obroty związane z fuzjami i przejęciami na rynku europejskim miała transakcja przeprowadzona między producentami układów scalonych dla telefonii komórkowej STMicroelectronics i NXP. Analitycy oceniają, że kolejna planowana transakcja, tym razem między firmami ST i Ericsson, pozwoli na dalsze utrzymanie tendencji wzrostowej obrotów M&A. Oprócz wspomnianych transakcji, w których zaangażowana jest firma ST, pojawiły się informacje o zamiarach i decyzjach kolejnych firm. Dotyczy to m.in. firmy TDK, która przejęła niemiecką firmę Epcos. Jest to o tyle interesująca transakcja, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej Epcos kupił oddział MEMS od NXP.

Kolejnym planowym przedsięwzięciem jest połączenie Thomsona i NXP w ramach spółki joint venture w zakresie produkcji tunerów TV. Istotnym wydarzeniem jest też utworzenie firmy Numonyx, która jest wynikiem połączenia sił Intela i ST w zakresie produkcji pamięci Flash. Analitycy szacuję, że w wyniku planowanych transakcji około 30 tys. pracowników może spodziewać się zmiany pracodawcy. Są to jednak dane pochodzące z ostatnich kilku miesięcy i nie obejmują wszystkich firm przejętych przez NXP, ST i Infineon w minionym roku.

Korzystne przejęcia

Obserwatorzy rynku przypominają także inne transakcje M&A (również poza Europą), m.in. wykupienie przez Infineona oddziału DSL od TI, wykup Agere przez LSI oraz zakup oddziału łączności bezprzewodowej ADI przez firmę Mediatek. Decyzja Infineona o przejęciu oddziału DSL doprowadziła do zajęcia przez tę firmę drugiego miejsca na rynku układów ASSP dla komunikacji przewodowej, tuż za liderem w tej klasyfikacji – Broadcomem. Podobną korzystną zmianę odnotowało LSI. Przejęcie firmy Agere wzmocniło pozycję LSI na rynku elektroniki użytkowej. Potwierdza to tezę ekspertów, według której finalizacja transakcji M&A nie tylko zwiększa udział kupującego w rynku, ale przybliża go do pożądanej pozycji lidera.

Monika Jaworowska