Siemens - 15 lat działalności firmy w Polsce

| Gospodarka Artykuły

Spółka Siemens, polskioddział koncernu Siemens AG, obchodzi 15-lecie swojej działalności.Oddział ten, którego wczesną historię można scharakteryzować liczbamiokoło 100 zatrudnionych pracowników i 10 mln złotych rocznych obrotów,może obecnie poszczycić się ponad 1700 zatrudnionymi osobami, z którychduża część pracuje we wrocławskim Centrum Rozwoju Oprogramowania. Polski oddziałSiemensa, z obrotami wynoszącymi w minionym roku finansowym ponad 1,9mld złotych, jest obecnie jednym z większych na polskim rynku podmiotówgospodarczych. W zeszłym roku spółka odnotowała największe obroty wswoim sektorze telekomunikacyjnym, jak też w przypadku produktów dlasektora medycznego oraz automatyki przemysłowej. Biorąc pod uwagę całągrupę Siemens w Polsce, która składa się aktualnie z dwunastupowiązanych kapitałowo z koncernem Siemens firm produkcyjnych,handlowych i usługowych, sumaryczne obroty wyniosły 1,26 mld euro. W zeszłym roku miałamiejsce również fuzja koncernu Siemens z austriacką grupą VA Tech, wwyniku której do spółki polskiej dołączyło pięć podmiotów z grupy VATech, w tym realizująca obecnie kontrakt na dostawę nowej walcowni dlakrakowskiej huty Mittal Steel firma VAI Polska.

Siemens - 15 lat działalności firmy w Polsce