Systemy przeciwpożarowe - wzrost dzięki selektywności działania

| Gospodarka Aktualności

Analitycy Yole Developpement przewidują, że rynek sprzętu do wykrywania pożaru w centrach danych będzie rósł ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) w wysokości 4,4% w okresie od 2017 do 2022 roku, osiągając w 2022 roku wartość 117,4 mln dolarów. Z kolei sprzedaż sprzętu do tłumienia pożarów w centrach danych będzie rosła średnio o 4,6% w okresie od 2017 do 2022, osiągając 61,6 mln dolarów.

Systemy przeciwpożarowe - wzrost dzięki selektywności działania

Na świecie powstaje coraz więcej centrów danych do czego bez wątpienia przyczynia się rosnące zapotrzebowanie na technologie chmurowe ze strony Internetu Rzeczy (IoT). Równocześnie centra danych stają się mniejsze, dzięki zwiększonej wydajności komputerów, co powoduje, że koszt obiektu rozumiany jako cena budynku plus koszt szaf i komponentów wewnętrznych relatywnie rośnie w przeliczeniu na usługi.

Wartość budynku staje się też coraz większa w porównaniu do urządzeń technicznych, jakie są w nim zamontowane, bo ceny komputerów i pamięci stale maleją. Zmiana ta zwraca to coraz więcej uwagi na zagadnienia ochrony obiektów, w szczególności na wykrywanie pożaru i tłumienie ognia.

Zazwyczaj centra danych są chronione detektorami punktowymi, takim jak sensory wieloczujnikowe (temperatury, cząstek dymu, płomienia) lub detektory optyczne (przejrzystości powietrza), które współpracują z systemem tłumienia płomieni nad obszarem zawierającym stojaki komputerowe. Niemniej widać tendencję do instalowania coraz większej liczby czujników dymu (Air-sampling Smoke Detection, ASD) ze względu na ich wysoką zdolność wczesnego wykrywania zagrożenia pożarem i tym samym możliwość minimalizacji strat. Dlatego sprzedaż czujników ASD ma szybko rosnąć - z CAGR 7,8% na całym świecie od 2017 do 2022 roku.

Ponieważ wartość szaf, serwerów i innych urządzeń w centrach danych stale spada, kierownicy centrów danych "przestawiają się" z ochrony szaf i urządzeń, na obronę integralności strukturalnej samego budynku. Dzięki redundancji serwerów, konsekwencje niedostępności usług są coraz mniejsze, jeśli centrum danych zostanie zamknięte z powodu pożaru. Do łask wracają mokre zraszacze, rośnie sprzedaż systemów gazowego tłumienia ognia (oszczędzających infrastrukturę), działających punktowo i współpracujących z wieloma czujnikami rozproszonymi po całym obiekcie.

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie