Politechnika Gdańska utworzy Centrum Kompetencji STOS

| Gospodarka Projektowanie i badania

Dzięki dofinansowaniu zagwarantowanemu w umowie podpisanej przez Politechnikę Gdańską i Agencję Rozwoju Pomorza, na Politechnice Gdańskiej powstanie Centrum Kompetencji STOS - Smart and Transdisciplinary knOwledge Services. Budowa tego naukowo-badawczego ośrodka kosztować ma przeszło 114 mln zł. Wsparcie uzyskane od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz pochodzące z wdrażanych przez samorząd województwa pomorskiego programów unijnych przekroczyć ma 66 mln zł. Centrum Kompetencji STOS powstanie do końca 2021 roku.

Politechnika Gdańska utworzy Centrum Kompetencji STOS

Odpowiadający światowym standardom ośrodek przetwarzania danych wyposażony zostanie w najnowszej generacji sprzęt komputerowy, pozwalający wykonywać skomplikowane obliczenia oraz przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych. Inteligentny budynek centrum dysponować będzie powierzchnią około 12 tys. m². Pomieści on podziemną serwerownię, superkomputer, 8 laboratoriów oraz pomieszczeń projektowych, a także salę konferencyjną na ponad 200 osób.

Centrum Kompetencji STOS służyć ma między innymi pomorskim przedsiębiorcom, szpitalom, instytucjom samorządu regionalnego oraz innym samorządom terytorialnym. Jak podkreślił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, podstawowym celem powstania centrum ma być zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej. W pierwszym roku funkcjonowania ośrodek ma się przyczynić do realizacji około 190 projektów badawczo-rozwojowych, w tym 25 realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami. Regionalne władze liczą na dobre kontakty biznesu i środowiska naukowego skupionego na takich uczelniach, jak Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Centrum Kompetencji STOS stanowić będzie część działającego na Politechnice Gdańskiej Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - CI TASK. Sprzęt centrum STOS umożliwi świadczenie zaawansowanych usług sieciowych, obliczeniowych i szkoleniowych. Jak powiedziała dyrektor Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza, Barbara Merchel-Czech, pozwoli on na skokowe zwiększenie mocy obliczeniowych superkomputerów znajdujących się w zasobach Centrum Informatycznego TASK, co odpowiada stale rosnącym potrzebom rynku w zakresie obliczeń typu Big Data czy świadczenia zaawansowanych usług obliczeniowych typu SMART.

źródło: naukawpolsce.pap.pl