Rynek kalibratorów szykuje się na wzrost

| Gospodarka Pomiary

Prawidłowe wzorcowanie urządzeń i przyrządów jest niezbędnym czynnikiem dla funkcjonowania niemalże każdej branży na świecie i podstawą wiarygodnych rozliczeń. Błędne wskazanie przyrządu może poskutkować stratami finansowymi i błędami oceny jakości. Nie dziwi więc fakt, że rynek kalibratorów szykuje się na duże wzrosty.

Rynek kalibratorów szykuje się na wzrost

Na rynku elektroniki pomiar właściwości komponentów, aparatury oraz gotowych urządzeń jest sprawą kluczową. Aby mieć pewność co do dokonanych pomiarów, urządzenia miernicze muszą być skalibrowane, w innym przypadku wynik ich pomiarów nie mógłby być traktowany jako wiarygodny. Producenci, zaniedbując kwestię właściwej kalibracji, narażają się na sprzedaż wadliwych produktów lub na wycofanie z rynku produktów w pełni sprawnych, lecz uznanych za wadliwe przez błędny pomiar. Podobnie jest ze sferą usług.

 
Rys. 1. Prognoza wzrostu rynku kalibracji aparatury (w mln dolarów) wg FMI

Niemal każda branża wymaga zachowania dokładności pomiarów, w szczególności ważne są one jednak w branżach poddawanym wielu regulacjom, takich jak aparatura medyczna, motoryzacja, lotnictwo oraz tam, gdzie w grę wchodzą rozliczenia finansowe. Producenci elektroniki muszą być w stanie wytwarzać produkty spełniające krajowe i międzynarodowe normy. Najczęściej kalibrowane są wartości elektryczne, jak napięcie, natężenie prądu, opór czy częstotliwość. Ważne są też wartości środowiskowe i fizyczne, takie jak ciśnienie, masa, wilgotność i temperatura. Istotną częścią rynku są też badania w zakresie EMC i bezpieczeństwa, będące częścią procesu oceny zgodności z normą CE.

Przyszłość rynku kalibratorów

Future Market Insights w swoim raporcie określiło wartość rynku kalibratorów na rok 2018 na 833 mln dolarów. Kalibracja elektroniki odpowiada za 33,5% jego całkowitej wartości, a pozostałe najważniejsze branże to branża medyczna, spożywcza oraz samochodowa. Zgodnie z raportem największe firmy na rynku to Fluke Calibration, Yokogawa oraz Ametek CTS. Według analityków z FMI wartość rynku będzie rosła o 6,2% rocznie, osiągając wartość 1431 mln dolarów w roku 2027.

Zobacz również