Radmor rozbudował laboratorium badawcze

| Gospodarka Aktualności

Radmor (należący do Grupy WB) zakończył pierwszy etap rozbudowy laboratorium badawczego. Przy współudziale funduszy unijnych wybudowano nową infrastrukturę, w której została zainstalowana oraz uruchomiona pełnowymiarowa komora bezodbiciowa z polem pomiarowym 3 m.

Radmor rozbudował laboratorium badawcze

Komora pomiarowa spełnia wszystkie wymagania stawiane infrastrukturze badawczej tej klasy i doskonale nadaje się do przeprowadzenia testów emisji promieniowanych w zakresach określonych przez normy europejskie (do 6 GHz) i wojskowe (do 40 GHz).

Radmor jest w trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania akredytacji PCA Polskiego Centrum Akredytacji na metody badawcze oparte o pomiary emisji promieniowanej. Na początku 2021 roku uruchomione zostaną ponadto stanowiska do badań odporności na pole RF w zakresie urządzeń przemysłowych oraz wojskowych.