Radmor dostarczy radiostacje dla polskiego wojska

| Gospodarka Komunikacja

Inspektorat Uzbrojenia zamówił w Radmorze blisko 200 radiostacji plecakowych UKF RRC-9211 dla wojska za sumę 27,9 mln zł. Dostawy zostaną zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Radiostacje plecakowe UKF RRC-9211 systemu PR4G F@STNET są to urządzenia simpleksowe zapewniające bezpieczną i odporną na zakłócenia (COMSEC, TRANSEC) łączność foniczną oraz transmisję danych w kanale wąskopasmowym, pracujące w zakresie częstotliwości od 30 do 87,975 MHz.

Radmor dostarczy radiostacje dla polskiego wojska