Polska w nowych programach EDA

| Gospodarka Projektowanie i badania

Polska przystąpiła do dwóch nowych projektów badawczych uruchamianych w ramach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA). W jednym z nich wraz z Francją, Holandią i Niemcami realizować będziemy projekt badawczy "Definiowane programowo sieci taktyczne i teatr działań", pod kryptonimem Softanet.

Polska w nowych programach EDA

Celem projektu jest stworzenie demonstracyjnego laboratorium badawczego. Ma ono umożliwić badanie, monitorowanie wydajności i weryfikację sieci SDN (Software Defined Network) z infrastrukturą sprzętową, która jest obecnie używana na całym świecie, w szczególności w wojskowych systemach komunikacyjnych. Udział Polski w projekcie przyczyni się do opracowywania nowego europejskiego standardu wymiany danych pomiędzy węzłami sieci. Po stronie polskiej wykonawcami projektu Softanet będą przedsiębiorstwa Radmor i ITTI oraz Wojskowy Instytut Łączności i Wojskowa Akademia Techniczna.