Wojskowe Zakłady Łączności zbadają jakość ekranowania

| Gospodarka Pomiary

Laboratorium Badawcze Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 w Zegrzu uzyskało od Służby Kontrwywiadu Wojskowego świadectwo pozwalające prowadzić badania tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących w zakresie emisji EM. WZŁ-1 są w Polsce jedynym podmiotem, który pozyskał takie kompetencje.

Wojskowe Zakłady Łączności zbadają jakość ekranowania

Świadectwo wydane przez SKW pozwala WZŁ-1 prowadzić badania stacjonarnych i mobilnych systemów oraz wojskowego sprzętu łączności i informatyki służącego przetwarzaniu informacji niejawnych. Jest to także jedno z kluczowych wymagań, stawianych przez zamawiającego m.in. w obszarze systemów wspomagania zarządzania polem walki.

Zobacz również