W innowacjach Polska nadal wypada słabo

| Gospodarka Aktualności

W najnowszej edycji "Europejskiego Rankingu Innowacyjności" Polska ponownie zajęła czwarte miejsce od końca. Słabo wypadliśmy m.in. pod kątem wprowadzania innowacji w MŚP, atrakcyjności systemu badań naukowych, poziomu komercjalizacji technologii oraz współpracy nauki z biznesem.

W innowacjach Polska nadal wypada słabo

Choć nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową z roku na rok wzrastają, to stoi za tym przede wszystkim aktywność największych przedsiębiorstw. Z tegorocznego "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce", przygotowanego przez PARP, wynika bowiem, że kolejny rok z rzędu firmy zmniejszają nakłady na działalność innowacyjną. Od 2015 r. to spadek o niemal 8 mld zł, do poziomu 36,5 mld zł, i to mimo wprowadzonych zachęt podatkowych w postaci ulgi B+R czy IP Box.

Z badania Ayming wynika, że w 2019 roku 62% ankietowanych firm współpracowało z podmiotami zewnętrznymi w celu rozwijania innowacji. Najczęściej były to uczelnie wyższe (68%), instytuty i laboratoria badawcze (58%) oraz samodzielni naukowcy (39%). Niestety potencjał płynący z takiej współpracy nie jest w pełni wykorzystywany i nie zawsze przebiega ona w taki sposób, jaki zakładał sobie zleceniodawca. Często wynika to z rozbieżności celów pomiędzy nauką i biznesem. Dla naukowców główną miarą sukcesu są publikacje naukowe, a dla biznesu - wdrożenia przemysłowe. Przedsiębiorcy przede wszystkim skupiają się na praktyczności proponowanych rozwiązań, ograniczaniu kosztów i szybkim czasie wdrożenia. Z kolei propozycje naukowców bywają zbyt kosztowne, niepraktyczne lub trudne do wdrożenia i oderwane od rynku.

 
Wykres ilustrujący wskaźnik innowacyjności poszczególnych krajów w 2019 roku. Źródło: Komisja Europejska

 

Zobacz również