Connected Home over IP - nowy standard na horyzoncie

| Gospodarka Komunikacja

Connected Home over IP to nazwa nowej grupy roboczej, która powstała w ramach organizacji ZigBee Alliance. Zadaniem jej członków jest opracowanie, a następnie promowanie nowego otwartego standardu komunikacji, który ma zapewnić kompatybilność między urządzeniami w inteligentnych domach. Jednym z wyróżników nowego standardu ma być też wysoki poziom bezpieczeństwa.

Connected Home over IP - nowy standard na horyzoncie

Opracowanie standardu Connected Home over IP ma przynieść liczne korzyści, zarówno użytkownikom, jak i projektantom wyposażenia inteligentnych domów. Jeśli chodzi o tych pierwszych, z ich punktu widzenia łatwiejsze ma się stać korzystanie z urządzeń różnych producentów, które fabrycznie nie są ze sobą kompatybilne. Przewiduje się, że standard zostanie przyjęty w najpopularniejszych gadżetach smart home. To z kolei pozwoli ich użytkownikom, bez względu na to, rozwiązanie jakiej marki wybiorą, na jego łatwe skonfigurowanie i sterowanie nim w obrębie dowolnego systemu nadrzędnego. Z kolei projektantom standard Connected Home over IP ma ułatwić budowanie urządzeń zgodnych z najpopularniejszymi usługami dla inteligentnego domu, takimi jak Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant i inne, bez konieczności przygotowywania oddzielnych wersji dla różnych systemów.

Dlaczego inteligentny dom ma korzystać z IP?

Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć na stronie internetowej opisywanej grupy roboczej (https://www.connectedhomeip. com/). Przede wszystkim w przedstawionym tam uzasadnieniu podkreśla się, że aktualnie nie ma powszechnego otwartego standardu dla inteligentnego domu, który byłby oparty na protokole IP, chociaż ten jest najczęściej używanym protokołem warstwy sieciowej w domach i biurach.

Tymczasem dzięki protokołowi IP wiadomości mogą być przesyłane przez sieci niezależnie od warstwy fizycznej i warstwy łącza danych i co ważne, istnieje dla niego wiele sprawdzonych rozwiązań w zakresie routingu, przełączania oraz zapór ogniowych. Oprócz tego na protokole IP opierają się dobrze znane protokoły transportowe, takie jak TCP i UDP. Wszystko to sprawia, że protokół IP zapewnia kompleksowo bezpieczeństwo oraz prywatność komunikacji.

Trzeba również pamiętać, że obecnie wiele urządzeń w inteligentnych domach, które korzystają z autorskich protokołów do połączenia się z siecią domową, wymaga pośrednictwa dodatkowych urządzeń. W razie skorzystania z nowego protokołu Connected Home over IP nie będzie to już konieczne, ponieważ będą się one w stanie łączyć bezpośrednio ze standardowym sprzętem sieciowym.

Connected Home over IP – jakie standardy będą obowiązkowe?

Grupa robocza pracująca nad standardem Connected Home over IP zdefiniuje zestaw technologii sieciowych opartych na protokole IP, z którymi kompatybilność będzie wymagana, żeby uzyskać certyfikat zgodności z tytułową specyfikacją. Przewiduje się, że kompatybilne urządzenia nie będą musiały obsługiwać ich wszystkich – wystarczyć ma zgodność z jedną z wymienionych technologii. Według zapowiedzi grupy roboczej w pierwszym wydaniu standardu Connected Home over IP wśród certyfikowanych technologii znajdą się sieci: Wi-Fi w wersjach aż do 802.11ax, czyli 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Thread w wersji 802.15.4 – 2006 dla 2,4 GHz oraz implementacje protokołu IP dla specyfikacji Bluetooth Low Energy. W przyszłości prawdopodobnie opisywany standard obejmie również inne technologie bazujące na protokole IP, jak na przykład Ethernet.

Podsumowanie

Opracowanie i wdrożenie nowego ujednoliconego protokołu łączności Connected Home over IP ma ułatwić, a dzięki temu również przyspieszyć, kilka czynników. Przede wszystkim zdecydowano się na skorzystanie z modelu open source. Ponadto projekt zakłada wykorzystanie sprawdzonych na rynku technologii inteligentnego domu firm Amazon, Apple, Google, ZigBee Alliance (Amazon Alexa Smart Home, Apple HomeKit, Google Weave, modele danych ZigBee Alliance Dotdot), jak i innych. W rezultacie pierwszej wersji standardu można oczekiwać.

Monika Jaworowska