Rozporządzenie UE w kwestii prekursorów materiałów wybuchowych może dotknąć działalność firm elektronicznych

| Gospodarka Aktualności

Wchodzące w życie w lutym rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych ((UE) 2019/1148) ma na celu ograniczenie handlu prekursorami mogącymi posłużyć do wytworzenia materiałów wybuchowych. Niestety, część z określonych rozporządzeniem substancji wykorzystywana jest w elektronice.

Rozporządzenie UE w kwestii prekursorów materiałów wybuchowych może dotknąć działalność firm elektronicznych

Nowe wymagania mogą znacząco utrudnić dostęp do nich osobom prywatnym oraz narzucić dodatkowe obowiązki na korzystające z nich przedsiębiorstwa. Rozporządzenie obejmuje 19 substancji, z których 9 będzie całkowicie niedostępnych dla konsumentów, a 10 będzie wymagało szczegółowej rejestracji i zgłoszenia wszystkich podejrzanych transakcji. Z puntu widzenia elektroniki, zakazem objęte zostały trzy materiały:

  • Nadtlenek wodoru (12% i więcej), czyli perhydrol – wykorzystywany przy produkcji elektroniki zostaje zaliczony do kategorii pierwszej, przeciętny użytkownik ma mieć do niego bardzo ograniczony dostęp.
  • Aceton – wykorzystywany do czyszczenia, został objęty kategorią drugą – sprzedawca zmuszony będzie zgłaszać podejrzane transakcje, jednak dostęp dla konsumentów pozostaje legalny.
  • Kwas siarkowy o stężeniu 15% i wyższym – czyli tzw. kwas akumulatorowy. Zgodnie z rozporządzeniem nie będzie można zarówno go sprzedać, jak i kupić w osobnym pojemniku. Sprzedawcy będą musieli napełniać akumulatory przed wydaniem ich klientowi. Aktualnie nie znana jest decyzja polskiego rządu w tej kwestii, istnieje szansa, że produkt ten nie zostanie jednak objęty tak dużymi ograniczeniami.

Firmy wykorzystujące wyżej wymienione chemikalia powinny zaopatrzyć się w niezbędne dla nich zapasy, bo w okresie przejściowym mogą się pojawić perturbacje. Powinny także jak najszybciej zapoznać się z nowymi wymaganiami i odpowiednio dostosować swoje łańcuchy dostaw i zasady sprzedaży.