Duży wzrost wartości usług PaaS i IaaS

| Gospodarka Aktualności

Według raportu IDC, rynek rozwiązań PaaS (platforma jako usługa) i IaaS (infrastruktura jako usługa) w latach 2021-2025 ma rosnąć w tempie nawet 28,8% rok do roku, co przełoży się na znaczące przychody dla dostawców usług. W 2025 r. mają one wynieść aż 400 mld dolarów.

Duży wzrost wartości usług PaaS i IaaS

Na tę wartość wpłynie przede wszystkim rosnący popyt na środowiska uruchamiane na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji oraz zarządzania i analizy danych ustrukturyzowanych. Te segmenty będą miały globalnie największe udziały w wydatkach na chmurę publiczną. Największy procentowo wzrost sprzedaży - na poziomie aż 41,9 i 41,2% rdr - spodziewany jest w obszarach analizy i zarządzania danymi nieustrukturyzowanymi oraz streamingu. Analitycy IDC podkreślają, że nawet najwolniej rosnące usługi w obszarze IaaS i SaaS będą i tak rosły w dwucyfrowym tempie. To napędza wzrosty w innych obszarach rynku IT, np. telekomunikacji czy doradztwa.

Zdaniem IDC, do 2022 roku połowa produktów lub usług firm będzie oferowana w postaci cyfrowej. Wraz z rosnącymi wydatkami na chmurę publiczną firmy coraz częściej korzystają ze środowisk multicloud. Z badań IDC przeprowadzonych na zlecenie Crayon wynika, że do 2022 r. firmy chcą wykorzystać środowiska chmurowe do modernizacji ponad połowy posiadanych aplikacji.

- Na najbardziej rozwiniętym pod względem adopcji chmury rynku skandynawskim obserwujemy dzisiaj tendencję do korzystania z usług coraz większej liczby dostawców cloud computing. Już 68% firm korzysta tam z 2 do 5 platform chmurowych. Te trendy widać też w Polsce, choć jeszcze nie na taką skalę, Obserwujemy jednak coraz większy poziom złożoności środowisk IT i związany z tym głód kompetencyjny – mówi Rafał Ważny, Cloud Architect z firmy doradczej Crayon.

Obecnie chmura publiczna staje się ważnym elementem strategii IT w erze post COVID-19. Firmy modyfikują budżety, a ich priorytetem staje się zapewnienie odporności biznesowej oraz lepsze zarządzanie ryzykiem w nieprzewidywalnych czasach. Wraz ze wzrostem ilości danych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa obliczenia będą przenoszone do chmury publicznej. Organizacje będą dążyć do optymalizacji zarządzania rosnącą ilością danych i rosnącym budżetem IT.

Według danych IDC, przychody z usług w chmurze publicznej wyniosły w zeszłym roku 312 mld dolarów, co oznacza wzrost o 24,1% w porównaniu do roku 2019. Usługi IaaS odpowiadały za 21,5% udziałów w chmurowym rynku - 67 mld dolarów, a PaaS za 15,2% - 47,6 mld dolarów.

źródło: inPlus Media

Zobacz również