Comp dostarczy e-kajdanki

| Gospodarka Aktualności

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji (spółka zależna Compu) oraz ITM Poland, podpisały umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na System Dozoru Elektronicznego (SDE), tzw. „e-kajdanki”. To już czwarta edycja projektu stanowiąca kontynuację i rozszerzenie obecnie realizowanej edycji. Umowa opiewa na sumę 197 mln zł i została zawarta na 53 miesiące.

Comp dostarczy e-kajdanki

System Dozoru Elektronicznego polega na kontrolowaniu skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu urządzeń monitorujących. O SDE mogą ubiegać się skazani z wyrokami pozbawienia wolności do 18 miesięcy. W ramach podpisanej umowy system będzie umożliwiał jednoczesny monitoring do 10 tys. osób.