NCAB informuje o wynikach w okresie styczeń-wrzesień

| Gospodarka Aktualności

Sprzedaż netto wyniosła 3 431,6 mln koron szwedzkich, czyli wzrosła o 53%. Liczba przyjętych zamówień wzrosła o 8%, osiągając wartość 3218 mln koron szwedzkich. EBITA wzrósł do 489,9 mln SEK, co stanowi marżę EBITA na poziomie 14,3%. W kwietniu NCAB zbył swoją działalność w Rosji, co pociągnęło za sobą odpis straty.

NCAB informuje o wynikach w okresie styczeń-wrzesień

W ostatnich miesiącach firma odnotowała skrócenie czasu realizacji i poprawę dostaw komponentów, co doprowadziło do powolnego znikania znacznych ograniczeń. Pomimo słabszej koniunktury gospodarczej, napływ zamówień utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wprawdzie zmniejszył się nieznacznie rok do roku, ale jak wyjaśnialiśmy wcześniej, było to spowodowane wyjątkowo długimi terminami realizacji zgromadzonych zamówień w 2021 roku.

Zobacz również