Komisja UE aktualizuje listy norm zharmonizowanych w ramach dyrektywy RED

| Gospodarka Aktualności

Komisja Europejska zaktualizowała załączniki I i II do unijnej dyrektywy radiowej 2014/53/UE, znanej również jako RED. Wyszczególniają one 167 zharmonizowanych norm opracowanych przez ETSI, które można użyć do wykazania zgodności sprzętu z wymaganiami. Decyzja KE (o numerze 2020/167) zawiera również dodatkowy załącznik III, który określa daty wycofania ponad 20 norm z użycia.

Komisja UE aktualizuje listy norm zharmonizowanych w ramach dyrektywy RED