Jak elektronika pomoże chronić pszczoły?

| Gospodarka Aktualności

Współpracując z organizacjami na całym świecie, firma Farnell rozpoczęła kampanię mającą na celu wsparcie pszczelarzy i programów pszczelarskich. W ciągu najbliższych 12 miesięcy zaadoptuje 3 mln tych owadów, pełniących kluczową rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej oraz przy zapylaniu roślin, które zapewniają plony. Bez pszczół środowisko naturalne uległoby znaczącej degradacji. Adopcja będzie wynikiem realizacji zamówień na elektronikę.

Jak elektronika pomoże chronić pszczoły?

Farnell zobowiązał się do adopcji pszczoły przy każdym zamówieniu składanym z dowolnego miejsca na świecie. Program Farnella będzie wspierał trzy instytucje:

  • The World Bee Project – oprócz ochrony rodzimych pszczół w Wielkiej Brytanii, Farnell umożliwi kobietom z lokalnych społeczności w Indiach naukę pszczelarstwa i wykorzystanie tych umiejętności do utrzymywania się.
  • Planet Bee – w Stanach Zjednoczonych Farnell uruchomi grant Bee Heros, aby wesprzeć wybranych pszczelarzy, osoby i organizacje, które dążą do poprawy swojego środowiska oraz wspierają społeczności, koncentrując się na obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), a także działając w kierunku zwiększenia zróżnicowania w dziedzinie rolnictwa i technologii.
  • 3Bee – adoptując sześć uli w całej Europie, Farnell zademonstruje w jaki sposób technologia pomaga poprawić warunki panujące w ulu. W tym celu wykorzystana zostanie aplikacja 3Bee, która monitoruje takie parametry, jak wilgotność, temperatura i inne kluczowe czynniki.

W 2022 roku Farnell nawiązał współpracę z organizacją charytatywną NearBees, aby sponsorować pięć uli w Niemczech, które są domem dla ponad 250 tys. pszczół. Firma zainicjowała też wyzwanie projektowe „Save the Bees” ze społecznością element14, które zachęciło inżynierów do ratowania życia pszczół przy użyciu sprzętu i technologii.

źródło: Farnell