Rynek wirtualnych platform eventowych osiągnie do 2032 roku 40 mld dolarów

| Gospodarka Aktualności

Według raportu Global Market Insights światowy rynek wirtualnych platform eventowych został w 2022 roku wyceniony na 10 mld dolarów, a do 2032 roku przychody na tym rynku przekroczą wartość 40 mld dolarów, przy rocznej stopie wzrostu na poziomie 10% w latach 2023-2032. Na trendy w branży wpływać będzie rosnące tempo cyfryzacji w organizacjach korporacyjnych na całym świecie, co prowadzi do większej efektywności wydarzeń wirtualnych, a także platform hybrydowych.

Rynek wirtualnych platform eventowych osiągnie do 2032 roku 40 mld dolarów

W ostatnich latach zapotrzebowanie na UCaaS (Unified Communication as a Service) rośnie, ponieważ firmy na całym świecie szukają ujednoliconej komunikacji, która zapewniłaby przystępność cenową i produktywność komunikacji w chmurze. Jednak brak dwukierunkowej komunikacji w wydarzeniach organizacyjnych może w pewnym stopniu ograniczać rozwój branży.

Dzięki rosnącemu wykorzystaniu internetu do dyskusji biznesowych, komunikacji, reklamy i notowań, rynek wirtualnych platform eventowych w segmencie usług osiągnie 5 mld dolarów do 2032 roku. Wraz z rosnącym znaczeniem działań rekrutacyjnych, pracodawcy coraz częściej korzystają z wirtualnych rozwiązań do przeprowadzania zdalnych rozmów z kandydatami. Rosnące znaczenie komunikacji i współpracy w sprzedaży i marketingu - dla budowania świadomości wśród potencjalnych klientów - również zwiększy popyt rynkowy.

Oczekuje się, że w latach 2023-2032 rynek wirtualnych platform eventowych dużych przedsiębiorstw będzie charakteryzował się wskaźnikiem CAGR przekraczającym 10%, napędzany rosnącym w tych podmiotach zapotrzebowaniem na dystrybucję platform cyfrowych. Duże organizacje wdrażają wirtualną komunikację i współpracę w celu utrzymania wydajnej działalności w wielu lokalizacjach. Można to przypisać rosnącej presji na duże firmy, by przyjmowały strategie mające na celu zaspokojenie zwiększonego popytu biznesowego, w sytuacji gdy pracownicy, klienci i inni interesariusze są rozproszeni w wielu regionach.

W Ameryce Północnej rynek platform obsługujących wydarzenia wirtualne przekroczył w 2022 roku 4 mld dolarów. Wzrost rynku można tu przypisać rosnącej popularności platform w sektorze opieki zdrowotnej, głównie w Kanadzie. Coraz większe zapotrzebowanie na UCaaS doprowadziło do wzrostu w regionie liczby start-upów i partnerów szybko przyjmujących nowe technologie. Rozwój rynku regionalnego uzupełnia trwająca w USA i w Kanadzie rozbudowa infrastruktury.

Niektóre z głównych firm działających na rynku platform wirtualnych wydarzeń to Zoom, Microsoft, Cvent, Cisco, Hopin, On24 i Airmeet. Gracze ci koncentrują się na pozyskiwaniu nowych technologii i na strategiach partnerskich, w celu uzyskania w branży przewagi konkurencyjnej. Na przykład w kwietniu 2023 r. Jifflenow - kluczowa platforma do planowania spotkań B2B, nawiązała współpracę z Cvent - dostawcą technologii hotelarskich, aby uprościć planowanie wydarzeń i spotkań swoich klientów.

źródło: Electronic Specifier