WT Microelectronics przejmuje Future Electronics za 3,8 mld dolarów

| Gospodarka Aktualności

Firma WT Microelectronics zawarła ostateczną umowę nabycia 100% udziałów w Future Electronics Inc. za kwotę 3,8 mld USD, w ramach transakcji gotówkowej. Oczekuje się, że poprzez połączenie dwóch wysoce uzupełniających się organizacji ta strategiczna transakcja, tworząc światowej klasy globalnego dystrybutora komponentów elektronicznych, zapewni długoterminową, trwałą wartość wszystkim zainteresowanym stronom, w tym klientom, dostawcom, pracownikom i akcjonariuszom.

WT Microelectronics przejmuje Future Electronics za 3,8 mld dolarów

Future Electronics to światowy dystrybutor komponentów elektronicznych mający siedzibę w Kanadzie. Za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r. wygenerował przychody w wysokości 2,9 mld USD, dochód operacyjny w wysokości 228 mln USD i zysk netto w wysokości 184 mln USD. Firma zatrudnia około 5200 pracowników w 47 krajach.

Transakcja umożliwi połączonej spółce bezproblemowe świadczenie usług transgranicznych klientom na całym świecie, osiągnięcie dywersyfikacji geograficznej - biorąc pod uwagę, że firma WT Microelectronics nie jest obecna w obu Amerykach i regionie EMEA - oraz dostarczanie pełnej gamy produktów, wiedzy z zakresu zastosowań, a także najwyższej jakości usług zarządzania logistyką. Połączona firma uzyska wzmocnienie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw dzięki zróżnicowanym i kompleksowym liniom produktów oraz rozszerzonemu zasięgowi klientów, co przyniesie korzyści całemu łańcuchowi wartości w postaci większej odporności. Powstanie silniejszy globalny zespół, a dzięki strukturze składającej się z dwóch siedzib w Tajpej i Montrealu pracownicy obu firm skorzystają ze znacznych możliwości rozwoju. Oczekuje się, że transakcja poprawi długoterminowe wyniki finansowe, a także wpłynie na wzrost EPS (earnings per share) WT Microelectronics od pierwszego pełnego roku obrotowego po zamknięciu.

WT Microelectronics zamierza sfinansować transakcję środkami dostępnymi w kasie oraz finansowaniem dłużnym zapewnionym przez DBS Bank. Transakcja została jednomyślnie zatwierdzona przez Rady Dyrektorów WT Microelectronics i Future Electronics, a jej zamknięcie ma nastąpić w pierwszej połowie 2024 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków, w tym otrzymania wymaganych zgód organów regulacyjnych. Po zamknięciu transakcji do zarządu WT Microelectronics dołączy Omar Baig, prezes i CEO Future Electronics.

Założona w 1993 roku z siedzibą na Tajwanie firma WT Microelectronics jest jednym z wiodących i najszybciej rozwijających się dystrybutorów komponentów półprzewodnikowych na świecie. Współpracuje z ponad 80 dostawcami ze wszystkich głównych segmentów technologii, obsługując zróżnicowaną bazę obejmującą ponad 10 tys. klientów na całym świecie.

źródło: Future Electronics