Wartość platform low-code wzrośnie do blisko 190 mld dolarów

| Gospodarka Aktualności

Konkurencyjność firm zależy od wdrażanych przez nie rozwiązań, co powoduje, że zapotrzebowanie na tworzone na ich potrzeby aplikacje i usługi cyfrowe rośnie. Zespoły IT mogą nie podołać dużemu popytowi. Według raportu Globe Newswire rozwiązaniem będą platformy niskokodowe. Do 2030 roku ich łączna wartość na globalnym rynku ma przekroczyć 187 mld dolarów.

Wartość platform low-code wzrośnie do blisko 190 mld dolarów

Platformy niskokodowe umożliwiają tworzenie aplikacji oraz automatyzację przepływów pracy za pomocą metody drag & drop. Użytkownik nie musi mieć wiedzy na temat programowania, wystarczy mu znajomość samych procesów biznesowych oraz umiejętności analityczne. Gartner informował o rosnącej popularności tego typu rozwiązań już dwa lata temu, przewidując, że do 2024 r. aż 80% produktów i usług cyfrowych będzie powstawać przy wykorzystaniu narzędzi niskokodowych.

Firmy chętnie korzystają z platform no-code ponieważ zdają sobie sprawę z oferowanych przez nie możliwości.

Prosta mechanika rozwiązań no-code znacznie przyspiesza proces tworzenia aplikacji, w porównaniu z klasyczną metodą budowania ich od podstaw, przy wykorzystaniu kodowania. Zaangażowanie pracowników spoza zespołów informatycznych pozwala unikać opóźnień wynikających z podziałów zadań wewnątrz zespołów IT. Według badania No-Code Census, mającego na celu sprawdzenie powodów implementacji rozwiązań niskokodowych przez firmy, aż 71% użytkowników wskazało szybsze tempo tworzenia aplikacji.

Dzięki rozwiązaniom niskokodowym, pracownicy nieposiadający wiedzy programistycznej zyskują możliwość czynnego udziału w tworzeniu firmowych aplikacji. Mają oni wiedzę na temat rynkowej działalności przedsiębiorstwa niezwiązanej z IT. Zatem firma może szybko dostosowywać się do zachodzących w branży zmian, zachowując konkurencyjność. Jednocześnie niespecjalizujący się w programowaniu personel może przejąć część obowiązków związanych z tworzeniem aplikacji, a zespoły IT mogą być oddelegowane do bardziej wymagających zadań. Ma to przełożenie na ograniczanie kosztów poprzez np. wyeliminowanie konieczności zatrudnienia większej liczby specjalistów IT, by zaspokoić potrzeby firmy w zakresie tworzenia aplikacji.

Wzrost popularności rozwiązań niskokodowych jest powiązany z sukcesem modeli SaaS - Software as a Service. Aplikacje SaaS zwalniają przedsiębiorstwa z obowiązku zarządzania danymi, aktualizowania oprogramowania czy radzenia sobie z ryzykiem związanym z hostingiem. Tym zajmuje się dostawca usługi.

Skalowalność, opłacalność i łatwość dostępu SaaS przetarły drogę dla platform no-code, które zapewniają doskonałe możliwości dostosowania finalnego produktu do potrzeb. To niemal jak zamówienie oprogramowania u specjalisty. W efekcie platformy niskokodowe, wykorzystując zalety SaaS i klasycznego budowania aplikacji od podstaw, znacznie usprawniają procesy w firmach.

źródło: Creatio

Zobacz również