Quanta podwaja zyski mimo zmniejszenia siły roboczej o połowę

| Gospodarka Aktualności

Quanta Computer generuje rekordowe zyski przy gwałtownej redukcji zatrudnienia. Z wysokiego poziomu 112 tys. pracowników na koniec 2018 r., do końca roku 2023 liczba pracowników firmy spadła o 49,1% - do około 57 tys. osób.

Quanta podwaja zyski mimo zmniejszenia siły roboczej o połowę

Boom na sztuczną inteligencję przesuwa strukturę przychodów firm ODM (Original Design Manufacturer) w kierunku serwerów i produktów motoryzacyjnych, co wiąże się z większą automatyzacją produkcji niż poprzednie skupienie się na wytwarzaniu np. notebooków (NB). Zmiany te skutecznie redukują personel linii produkcyjnych i zwiększają zyski.

Sprzedaż komputerów PC (NB, komputerów stacjonarnych i monitorów) firmy Winstron stanowiła 80% wszystkich przychodów Quanta Computer w 2023 r., ale oczekuje się, że w następnym roku ulegnie ograniczeniu do 75%. Sprzedaż niezwiązana z komputerami PC objęła już 65% udziału w zyskach, a udział ten najprawdopodobniej dalej wzrośnie wraz z dalszym rozwojem serwerów AI.

W pierwszym kwartale 2024 r. udział przychodów firmy pochodzących z notebooków spadł do 30–35% z 35–40% w trzecim i czwartym kwartale roku 2023, co wyraźnie odzwierciedla szybki rozwój w zakresie właśnie serwerów AI. Działania Quanta Computer na rynku motoryzacyjnym również utrzymują dwucyfrową dynamikę wzrostu.

fot. Padai, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

źródło: DigiTimes