EMC-troubleshooting – czyli znajdź właściwe rozwiązanie EMC!

| Prezentacje firmowe Artykuły

Od kilku lat firma Astat pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów EMC w istniejących urządzeniach i systemach. Dotyczy to zarówno eliminacji błędów montażowych, jak i większych problemów w tym obszarze techniki. Wraz z każdym nowym doświadczeniem pogłębiają się kompetencje firmy w zakresie kompatybilności i dzisiaj doradztwo i wsparcie sięga całego procesu powstawania produktów.

EMC-troubleshooting – czyli znajdź właściwe rozwiązanie EMC!

 

Początek pracy to analiza problemu bazująca na dostępnych danych, jaki jest wynik badań EMC w komercyjnym laboratorium, czy stwierdzono powtarzające się sygnały z reklamacji klientów, jakie jest podłoże błędnej pracy. Następnie określane są wymagania normatywne, wprowadzany opis środowiska pracy, separacja modułów do poziomu osobnych bloków funkcjonalnych, co pozwala prowadzić badania. W ramach prac odtwarzane są możliwie najwierniej rzeczywiste warunki pracy dla każdego z urządzeń.

Następnie następuje symulacja narażeń impulsowych, sprzężeń przebiegów sinusoidalnych czy wpływu pola elektrycznego i magnetycznego. Dla kompleksowej analizy płytek PCB i obudów ekranujących Astat stosuje automatyczne skanowanie sondami pola bliskiego za pomocą skanera EMC. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy szukamy konkretnego źródła problemu, który został zasygnalizowany negatywnym wynikiem badań emisji w komorze bezodbiciowej lub GTEM.

Raport z takich badań dotyczy całkowitej emisji z wyrobu, ale nie wskazuje, co jest źródłem. Tymczasem rolą firmy jest wskazanie konstruktorom, gdzie jest źródło zaburzeń, jakie są drogi propagacji, gdzie jest obszar podwyższonego promieniowania oraz zidentyfikowanie obszarów nieszczelności obudowy. W ramach prac dobierane są elementy redukujące poziom zaburzeń, proponowane zmiany layoutu płytki czy wymiany konkretnego elementu. Ogromną rolę w tym procesie zapewnia dostęp do właściwych środków ochrony przed EMI. Magazyn firmy zawiera tysiące filtrów, ferrytów, absorberów i innych podzespołów obniżających niechcianą emisję czy podnoszących odporność. Ułatwia to pracę.

Praca przy projektach

Przy wsparciu projektów przyglądamy się pojedynczym elementom składowym urządzenia, starając się likwidować źródła zaburzeń już u podstaw. Na etapie projektowania płytki PCB proponujemy wydzielenie jednej całej warstwy jako płaszczyzny masy, dobre połączenie RF jej z chassis urządzenia, prowadzenie możliwie krótkich ścieżek. To samo dotyczy filtrowania linii sygnałowych ferrytami SMD. Coraz większą popularność zyskują też absorbery jako uzupełnienie ekranowania oraz jako element redukujący lokalnie emisję np. z układów scalonych.

Te dodatkowe zabiegi najczęściej nie stanowią żadnego kosztu, a dużo wnoszą do uzyskania kompatybilności elektromagnetycznej tejże płytki. Jeśli zatem sama płytka ma zmniejszoną emisję promieniowania, to wymagania odnośnie do ekranowania obudowy są dużo mniejsze i jest ona przez to tańsza. Po zmianach konstrukcyjnych przeprowadzane są zwykle powtórne testy EMC zlecone niezależnemu laboratorium.

Koszty

Trudno oszacować dokładną kwotę usług poprawiających kompatybilność elektromagnetyczną, ale doświadczenie z realizacji wcześniejszych projektów mówi, że nie są one wygórowane. Gdy na stół pomiarowy firmy trafi a urządzenie będące w fazie projektowania, wtedy możliwości zmian są największe i nie pociągają dużych nakładów inwestycyjnych, większość z nich bazuje na przeprojektowaniu i podmianach komponentów. Dla urządzenia już produkowanego, gdzie wszystkie elementy składowe są już gotowe i firma ma w magazynie kupione części, Astat może zaproponować lokalne absorbowanie nadmiaru energii, doszczelnianie elektromagnetyczne czy wprowadzanie dodatkowych filtrów i ferrytów.

W trakcie pracy najlepiej pracuje się nam razem z klientem tak, że uczestniczy on w badaniach i próbach. Sukces Astatu to oprócz wiedzy i doświadczenia także skutek posiadania odpowiedniej aparatury testującej. Pracownia bazuje na urządzeniach firm Teseq, EMC Partner i Detectus. Astat instaluje je od ponad 16 lat i są one faktycznie najpopularniejszą aparaturą w Polsce, docenianą przez świadomych klientów. Gwarantują powtarzalność badań, identyczne wyniki jak w laboratoriach akredytowanych, a przyjazne użytkownikowi oprogramowanie pozwala na układanie złożonych sekwencji pomiaru.

Wiele z prowadzonych zleceń zakończyło się zamówieniem właśnie takiej aparatury EMC, którą konstruktorzy poznali na badaniach w Astacie. Po kilku miesiącach od uruchomienia systemu EMC dla tych firm zwykle płyną do nas sygnały, jak ogromny przyrost wiedzy spowodowała inwestycja we własny sprzęt pomiarowy i laboratorium EMC.

Zapraszamy do kontaktu z nami!
mgr inż. Marcin Jurga, Astat

Zobacz również