Meratronik i ELSINCO. Zmiany na polskim rynku dystrybucji

| Prezentacje firmowe Artykuły

1 marca 2010 r. zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy firmami Meratronik S.A., ELSINCO Polska i Anritsu EMEA Ltd. Na mocy zawartego porozumienia dystrybucję produktów Anritsu w Polsce prowadzi firma Meratronik S.A.

Meratronik i ELSINCO. Zmiany na polskim rynku dystrybucji

Jednocześnie przedsięwzięte zostały działania mające na celu zapewnienie ciągłości obsługi dotychczasowych klientów:

1. Cesja dotychczasowych numerów telefonów należących do ELSINCO Polska na rzecz Meratronik S.A. Klienci posiadający dane teleadresowe ELSINCO zostaną automatycznie przekierowani do nowego dystrybutora.

2. Zatrudnienie przez Meratronik S.A. osób z działu sprzedaży ELSINCO. Zapewnia to klientom ciągłość kontaktów z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską.

3. Zatrudnienie przez Meratronik S.A. pracownika serwisu posiadającego dużą wiedzę dotyczącą napraw i uwierzytelniania przyrządów pomiarowych Anritsu.

Meratronik S.A. Jeszcze silniejsza pozycja na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej.

Meratronik S.A. to firma z niezwykle długimi tradycjami. Istnieje od roku 1954, a produkowane przez nią przyrządy pomiarowe spotykały się z uznaniem zarówno odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Doskonale znane są w Polsce multimetry serii V-640, V-543 (5) i V- 560 (3) czy zestawy pomiarowe ZPFM-3. Obecnie Meratronik S.A. jest dostawcą profesjonalnej aparatury pomiarowej produkowanej przez światowych liderów. Uzyskała certyfikat jakości ISO 9001 oraz posiada system Wewnętrznej Kontroli Jakości (WSK).

Anritsu Corporation

Dostawca rozwiązań komunikacyjnych od ponad 100 lat oraz lider w dziedzinie telekomunikacji optycznej i łączności bezprzewodowej. Firma oferuje różnorodne produkty, począwszy od rozwiązań pomiarowych, aż po ultraszybkie urządzenia i komponenty wykorzystywane w biurach konstrukcyjnych, na liniach produkcyjnych i w serwisach technicznych. Podstawową działalnością Anritsu jest rozwój najnowocześniejszych rozwiązań pomiarowych, które koncentrują się w trzech obszarach:

Sieci nowej generacji (NGN). Rozwiązania oparte o zaawansowaną technologię analiz IP, ultraszybkich technologii cyfrowych, bezprzewodowych technologii pomiarowych i technologii OSS.

Systemy testów zgodności. Bezprzewodowe technologie pomiarowe, analizy protokołów i doświadczenia zebrane na całym świecie zapewniają rozwiązania zoptymalizowane do testowania telefonów komórkowych i ich komponentów.

Testy systemów telekomunikacyjnych ogólnego zastosowania. Rozwiązania pomiarowe obejmujące etap projektowania, produkcji i testów urządzeń mikrofalowych, sieci oraz komponentów.

Aktualnie Anritsu oferuje rozwiązania pomiarowe dla technologii: GSM, GPRS, 3G (HSPA+, LTE), ISDN, Frame Relay, ATM, PDH, SDH, DWDM, radarów i komunikacji satelitarnej.

Aeroflex

Firma amerykańska notowana na NA-SDAQ. Swoją silną pozycję budowała od wielu lat poprzez przejęcia wielu znanych producentów aparatury pomiarowej. W jej skład weszły m.in. IFR Systems, Marconi Instruments, Racal Instruments, Weinschel, VI Technology, Celerity Systems i Ubinetics. W wielu dziedzinach Aeroflex jest prawdziwym liderem, nie posiadając praktycznie konkurencji. Można tu wymienić testery awioniki, testy obciążeniowe sieci GSM, UMTS, LTE i WiMAX, testery radiokomunikacyjne, generatory sygnałowe i analizatory widma.

Inni producenci

W ofercie Meratronik S.A. znajdują się produkty również innych firm. Na szczególną uwagę zasługuje m.in.:

  • sprzęt do badań kompatybilności elektromagnetycznej,
  • zasilacze i obciążenia AC i DC małej i dużej mocy,
  • testery bezpieczeństwa elektrycznego,
  • rejestratory sygnałów,
  • wzorce i kalibratory wielkości elektrycznych,
  • zestawy edukacyjne dla uczelni technicznych,
  • przyrządy pomiarowe ogólnego zastosowania.

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej Meratronik S.A.
www.meratronik.pl