Od pomysłu do gotowego wyrobu w Bornico

| Prezentacje firmowe Artykuły

Tak jak w teorii marketingu mamy znaną wszystkim mieszankę marketingową definiowaną przez 4P (minimum 4P), czyli z angielskiego product, price, place, promotion, tak w przypadku usług biur inżynierskich istnieje również mieszanka potrzeb kompleksowych usług 4P - pomysł, projekt, przygotowanie do produkcji, produkcja, które można uzupełnić o programowanie, pakowanie i jeszcze kilka innych. Ta swoista układanka to realna potrzeba klientów zlecania firmom zewnętrznym opracowania rozwiązań całościowych, które maksymalizują szansę na przygotowanie optymalnego projektu-produktu.

Od pomysłu do gotowego wyrobu w Bornico

Przy tak sprecyzowanych wymaganiach widać, że idealnym połączeniem byłaby organizacja, która łączy w sobie biuro inżynierskie oraz zakład produkcyjny. Taki związek jest główną strategią działalności Zakładu Elektronicznego Bornico, a nasze hasło „od pomysłu go gotowego wyrobu” na co dzień jest wdrażane w życie przy opracowywaniu i realizacji kolejnych projektów naszych klientów od przeszło dwudziestu lat.

Ideę tę firma jest w stanie realizować dzięki doświadczeniu pracowników i posiadanemu parkowi maszynowemu. Ścisła współpraca konstruktorów i działu produkcyjnego na każdym etapie realizacji projektu pozwala uniknąć wielu błędów, popełnianych, gdy projekt wraz z dokumentacją powstaje w oderwaniu od realiów produkcyjnych. Dobór elementów, ich rozłożenie na płytkach czy chociażby kształt formatek z zachowaniem wymogów technologicznych umożliwia powstanie optymalnego pod kątem produkcyjnym wyrobu.

To z kolei minimalizuje ryzyko wystąpienia niepożądanych defektów i co najważniejsze znacznie obniża koszty produkcji, dając w efekcie lepszy i tańszy produkt, który może z powodzeniem konkurować na rynku. Bezdyskusyjnie największym atutem firmy jest potencjał intelektualny. Doświadczony zespół konstruktorów, działający od początku istnienia firmy, jest w stanie zrealizować każdy projekt od zalążka pomysłu do uruchomienia produkcji.

Lata doświadczeń dają możliwość podjęcia się wykonania różnego rodzaju zleceń, od prostych układów, aż po kompleksowe rozwiązania systemów na wielu płytkach PCB. Integralną częścią projektów jest również oprogramowanie. W tej dziedzinie inżynierowie Bornico mają również ogromne doświadczenie. W aplikacjach wdrożonych przez firmę zastosowanie znalazła szeroka gama procesorów, od najprostszych 8- i 16-bitowych mikrokontrolerów, aż po procesory 32-bitowe oraz procesory specjalizowane i sygnałowe.

W związku z ogólnym trendem - chęcią coraz lepszej prezentacji danych czy integracji z innymi systemami, aplikacja coraz częściej uruchamiana jest pod kontrolą systemu operacyjnego. W naszym przypadku zwykle do tego celu wykorzystywany jest Linux. Daje to ogromne możliwości zaimplementowania istniejącego oprogramowania - gotowych rozwiązań sieciowych, szyfrowania, serwerów grafiki oraz wielu innych dostępnych modułów programowych.

Dzięki temu złożony czasem projekt może być zrealizowany w dość krótkim czasie, a w związku z tym w konkurencyjnej cenie. Jak szerokie spektrum projektów jesteśmy w stanie zrealizować i z jak różnych obszarów rynku, niech posłużą przykłady projektów zrealizowanych w przeciągu ostatniego roku - sterownik rekuperatora, sterownik pracy kominka z panelem dotykowym, system sterowania szafkami z czytnikami RFID, sterownik solarium z czytnikiem RFID, moduł kontrolny do filtrów wody (aplikacja bateryjna z customizowanym wyświetlaczem LCD o całkowitym poborze prądu 2μA), sterownik dyspensera banknotów z interfejsem Ethernet wraz z oprogramowaniem dla kasjerów na komputer PC, elektronika do precyzyjnych wag laboratoryjnych (złożona z kilku płytek i kilku procesorów współdziałających ze sobą oraz modułem sterującym z wyświetlaczem graficznym i touchpanelem działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux) oraz kilkanaście innych projektów.

To najlepiej pokazuje możliwości projektowe i wdrożeniowe zakładu Bornico. Projektowanie w oparciu o założenia przedstawione przez klienta to nie tylko schematy, projekty płytek czy programy. To również, a czasem głównie, przygotowanie wyrobu tak, aby spełniał wymagania prawne, w tym wymagania norm europejskich. Już na etapie projektu należy zadbać, aby konstrukcja zapewniała, że nie ma żadnych przeszkód, aby w końcowej fazie oceny zgodności z dyrektywami europejskimi można było wyrób oznaczyć znakiem CE i wystawić deklarację zgodności.

Produkcja w Bornico to oczywiście głównie montaż elementów elektronicznych we wszystkich powszechnie stosowanych technologiach zarówno w zakresie montażu powierzchniowego, jak i przewlekanego. Montaż odbywa się zgodnie z wymaganiami normy IPC-A-610D. Silną stroną firmy jest możliwość równoległej produkcji różnorodnych produktów na potrzeby projektów realizowanych w całości przez firmę i typowych usług montażowych CEM.

Elementy do montażu mogą być elementami powierzonymi, ale firma prowadzi również kompletację elementów, uwalniając klienta od potrzeby utrzymywania własnych magazynów. Oprócz montażu na życzenie klienta mogą być przeprowadzane testy funkcjonalne, wgrywanie oprogramowania, uruchamianie, montaż mechaniczny oraz pakowanie. Należy zwrócić uwagę, że w Bornico powstają również gotowe produkty OEM, które zapakowane trafiają bezpośrednio do odbiorcy finalnego.

Podsumowując: połączenie nowoczesnych technologii, ogromnego potencjału intelektualnego, wieloletniego doświadczenia oraz stosowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2001 jest gwarantem oferowanych przez firmę usług na najwyższym światowym poziomie. O tym, że nie są to puste słowa, świadczy fakt, że moduły elektroniczne wyprodukowane w firmie Bornico zainstalowane w różnych urządzeniach pracują w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, a usługi tak projektowe, jak i montażowe świadczone są dla klientów zza wschodniej i zachodniej granicy.

Maciej Bornikowski
Zakład Elektroniczny Bornico
www.bornico.com.pl