Czwartek, 22 lipca 2010

Biura inżynierskie - projektowanie urządzeń elektronicznych

Z pewnością biura inżynierskie zajmujące się projektowaniem urządzeń elektronicznych można uznać za kolejną odsłonę mody na outsourcing w produkcji elektronicznej. Skoro rynek oswoił się już z kooperacją w montażu elementów, rozszerzenie katalogu dostępnych usług o projektowanie sprzętu elektronicznego wydaje się oczywiste i naturalne. Rozwojowi rynku sprzyja wiele zmian technologicznych zachodzących w elektronice. Wzrost złożoności urządzeń elektronicznych wymusza specjalizację zespołów projektowych na określoną tematykę. Coraz rzadziej daje się zachować ogólną specjalizację i nierzadko każdy większy i bardziej złożony projekt wymaga pogłębiania wiedzy przez wszystkich. W takiej sytuacji decyzja o poszukaniu możliwości konstrukcyjnych poza firmą wydaje się naturalnym dążeniem do minimalizacji czasu i kosztów.

Biura inżynierskie - projektowanie urządzeń elektronicznych

Rys. 1. Zestawienie pozytywnych czynników sprzyjających rozwojowi rynku usług projektowania urządzeń elektronicznych w Polsce

Doskonałym przykładem jest interfejs USB, który trafił do wielu popularnych urządzeń i aparatury pomiarowej, stając się dla niejednej firmy niełatwym problemem dla zespołu projektantów. Oczywiście problemów, z jakimi zmagają się producenci elektroniki, jest znacznie więcej.

Projektowanie wymaga aparatury pomiarowej, oprogramowania EDA i narzędzi deweloperskich. Konieczne są zestawy startowe, kompilatory, a nawet specjalizowane narzędzia do napraw i testowania pakietów, bez których trudno przygotowywać prototypy.

Myśląc o projektowaniu urządzeń elektronicznych, zwykle ograniczamy się w pierwszym przybliżeniu do zmontowanej płytki drukowanej, która nierzadko kojarzy się z końcem pracy konstrukcyjnej. Niemniej kompetencje współczesnego działu konstrukcyjnego, w tym także biura usługowego, idą znacznie dalej w stronę konstrukcji mechanicznej, projektu obudowy, rozwiązania chłodzenia, zapewnienia ochrony elektromagnetycznej i środowiskowej, a nawet wzornictwa i projektu plastycznego.

Producentom elektroniki potrzebna jest orientacja w nowościach technologicznych, znajomość najnowszych rozwiązań wykorzystywanych przez konkurencję czy wiedza na temat niezbędnych badań i procedur prawnych, dopuszczających urządzenie elektroniczne na rynek od strony formalnej. Producenci zmagają się też z czasem, gdyż oczekiwania są zawsze takie, aby projekt powstał jak najszybciej, a jego funkcjonalność była jak największa i jak najdalej wybiegająca w przyszłość.

Problemy pogłębiają się także na skutek zmian na rynku pracy inżynierów. Na całym świecie brakuje specjalistów zajmujących się układami analogowymi, po tym jak kilka lat temu nastąpił renesans w tym obszarze. Szczególnie braki widać w obszarze szybkich układów analogowych i projektów z zakresu komunikacji radiowej. Ale i w wielu innych dziedzinach elektroniki dobry i doświadczony inżynier jest na rynku poszukiwany. A przecież konstruktorzy to elita elektroniki.

Tabela 1. Przegląd ogólny oferty krajowych biur inżynierskich zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych

Tabela 1cd. Przegląd ogólny oferty krajowych biur inżynierskich zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych

Oprócz zmian technicznych w rachunku zysków i strat dla usług projektowych muszą się znaleźć koszty zatrudnienia. O ile tania i niewykwalifikowana siła robocza nie jest jeszcze w Polsce droga w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, o tyle nie da się tego powiedzieć o doświadczonych fachowcach. Wielu z nich zarabia porównywalne pieniądze jak ich koledzy na Zachodzie i z pewnością są one wyższe od rynkowej średniej.

W Polsce działa szereg oddziałów firm zagranicznych zajmujących się projektowaniem układów elektronicznych, w tym także projektowaniem układów scalonych i tworzeniem oprogramowania. Skupiają one wysokiej jakości kadrę inżynieryjną i tworzą punkt odniesienia dla rynku pracy. Takie firmy to Digital Core Design, Aldec, Alatek, po części też Delphi, a z krajowych Evatronix. Tak skomplikowana rzeczywistość, rosnąca liczba zadań stojących przed konstruktorami stanowi naturalne podłoże pozwalające na rozwój biznesu usługowego.

Andrzej Okulicz

Propox

  • Jak odnosi się sukcesy na rynku usług projektowych?

Podstawą sukcesu jest otwartość, gotowość do działania oraz posiadanie odpowiedniego zespołu ludzi gotowych na wyzwania. Każdy z projektów jest osobnym wyzwaniem dla nas i oczkiem w głowie klienta, a wiec do każdego z nich trzeba podejść profesjonalnie, jednocześnie oferując kompleksowość usługi.

  • Czy rynek krajowy jest gotowy i chłonny na taką ofertę?

Obserwujemy coraz większy popyt na tego typu usługi. Klienci coraz częściej wolą zlecić wykonanie projektu grupie profesjonalistów z zewnątrz, niż inwestować w infrastrukturę, potrzebną do wykonania we własnej firmie, co w dobie wszechobecnej konieczności oszczędzania daje znaczącą redukcję kosztów i czasu.

  • Jakie projekty są najchętniej zlecane na zewnątrz?

Tutaj nie ma żadnych reguł: począwszy od niewielkich projektów, polegających na zaprojektowaniu niewielkiej części składowej urządzenia, kończąc na kompleksowym wykonaniu całego gotowego wyrobu. W ostatnim czasie pojawiały się zapytania odnośnie do możliwości wykonania projektów bazujących na nowych procesorach ARM9 Atmela, wspierających systemy Linux.

Nawet jeśli dzisiaj nie jest jeszcze to biznes dobry ani też łatwy w prowadzeniu, należy przypuszczać, że w trakcie obecnej dekady wiele z bolączek i trudności początkowego okresu ewolucyjnie zniknie. Wiele biur inżynierskich działających w Polsce to firmy obecne na rynku od wielu lat. Stosunkowo rzadko projektanci tworzą zespół do wynajęcia, który żyje wyłącznie ze zleceń zewnętrznych nawet gdy obszar aktywności dotyczy nowych i atrakcyjnych obszarów, takich jak chociażby oświetlenie LED.

Niewielki i stosunkowo młody rynek usług, niskie zarobki, w połączeniu ze skomplikowanymi relacjami na rynku, wymuszają oparcie rdzenia biznesu na czymś innym. Taki kompromis w obecnych warunkach jest bardzo charakterystyczną cechą omawianych w tym raporcie usług projektowych. Na rysunku 1 pokazane zostało zestawienie czynników, które zdaniem firm biorących udział w tym zestawieniu mają pozytywne znaczenie dla rozwoju rynku i w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju opisywanej branży.

Za najbardziej istotny głosujący w redakcyjnych ankietach uznali wzrost znaczenia specjalizacji, wymuszający dzielenie się obowiązkami i kompetencjami oraz przybliżający koniec ogólnej pracy inżynierskiej. Kolejne dwa miejsca, a więc rosnące koszty pracy i wzrost znaczenia kooperacji w biznesie, są ze sobą powiązane, gdyż w praktyce jeden czynnik wpływa na drugi. Brak dobrych fachowców i wysoka cena narzędzi i oprogramowania EDA też wydaje się znajoma dla każdego, kto prowadzi własną firmę lub podjął się kiedykolwiek realizacji ambitnego zadania.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również