Wypróbuj bezpłatnie wydajne oprogramowania EDA Eagle

| Prezentacje firmowe Artykuły

W miarę jak oprogramowanie do projektowania układów elektronicznych staje się coraz bardziej skomplikowane, coraz więcej inżynierów poszukuje prostszych w korzystaniu, ale nadal wydajnych programów EDA, jakim jest na przykład Eagle.

Wypróbuj bezpłatnie wydajne oprogramowania EDA Eagle

Eagle to program, którego najwazniejsza funkcjonalność skupiona jest wokół wysokiej wydajności i jakości procesu projektowania. Widać to nawet w dokumentacji, która składa się z dwóch plików PDF: podręcznika użytkownika i wprowadzenia oraz pomocy on-line. Przeczytanie dokumentacji i rozpoczęcie pracy z Eagle zabiera mniej niż jeden dzień, co z pewnością można określić jako niewiele czasu.

Program zapewnia wysoką jakość pracy, co wynika w dużej mierze z tego, że jest on dziełem tego samego zespołu programistów rozwijających go od ponad 10 lat. Żadna z wersji nie została wypuszczona bez gruntownego przetestowania. Projektanci zajmujący się tworzeniem specjalizowanych projektów płytek, wykorzystujących sygnały różnicowe z kontrolą impedancji połączeń zapewne będą potrzebować bardziej złożonych narzędzi.

Niemniej dla wielu użytkowników narzędzia takie mają wiele niepotrzebnych funkcji, za które trzeba niestety zapłacić. W przypadku Eagle, pozycjonowanego do wspierania typowych zadań, cena licencji jest niska i leży w zasięgu małych firm elektronicznych oraz tych, którzy dopiero zaczynają projektowanie. Eagle składa się z trzech bloków funkcjonalnych: edytora schematów (schematic editor), programu do PCB (layout editor) i autoroutera.

Moduły te są dostępne w różnych kombinacjach licencji, co pozwala dopasować je do posiadanego budżetu. Licencje pozwalają także ustalać parametry dla wymienionych modułów. Przykładowo licencja standardowa dopuszcza 99 arkuszy schematów, 6-warstwowe PCB i określa maksymalną wielkość płytki na 160×100mm (eurokarta). Z kolei wersja profesjonalna dopuszcza 999 arkuszy schematów, 16 warstw płytki o wymiarach do 1,6×1,6m. Wszystkie wersje zapewniają rozdzielczość pracy 1/10000mm.

Autorouter

Warto zauważyć, że wbudowany w program autorouter oprócz pracy całkowicie automatycznej, ma możliwość działania półautomatycznego, pomagającego użytkownikowi w prowadzeniu ścieżek. Dostępne są dwa tryby pracy. W pierwszym pokazywane jest połączenie od kursora myszy do najbliższego połączenia, drugie pokazuje drogę od kursora myszy do początku i końca ścieżki.

Podczas poruszania myszką program wyznacza połączenie i pozwala wybrać je jako obowiązujące po kliknięciu. Daje to poczucie kontroli i pozwala wpływać na pracę autoroutera. Pracę tego narzędzia można dodatkowo optymalizować za pomocą skryptów pisanych w języku podobnym do C.

Wiele wersji

Eagle jest oferowany w wielu wersjach po to, aby użytkownicy mogli wypróbować go i przekonać się o jego elastyczności za pomocą wersji ewaluacyjnych, a następnie w miarę wzrostu złożoności prowadzonej pracy, aby sięgali po wersje bardziej złożone. Zmiana funkcjonalności jest bardzo prosta i umożliwia migrację pomiędzy wersjami na bieżąco, co oszczędza czas i koszty.

Oferta premium

Z uwagi na to, że firma Farnell przejęła producenta programu Eagle - CadSoft , stało się możliwe zaproponowanie klientom wersji programu, która została nazwana "premium" zapewniającą jeszcze lepsze możliwości projektowania. Jest to licencja ograniczona czasowo o możliwościach bliskich wersji "standard".

Obsługiwane są płytki 4-warstwowe, o wymiarze połowy eurokarty. Wersja Premium jest ważna 60 dni, a kod aktywacyjny dostępny jest na portalu Element14, po zarejestrowaniu się. Licencja jest ograniczona do jednego komputera PC i jednego adresu e-mail. Portal Element14 (www.element-14. com) skupia społeczność inżynierów elektroników zapewniając dostęp do informacji o produktach, narzędzi oraz informacji o nowych technologiach.

Za pomocą technologii web2.0 zapewniona jest komunikacja pomiędzy użytkownikami, dyskusje i dzielenie się publikacjami dla wszystkich użytkowników z całego świata. Użytkownicy mogą konsultować się z ekspertami, pisać wiadomości i artykuły oraz uczestniczyć w dyskusjach na forach tematycznych.

Farnell
www.farnell.com/pl