Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

| Prezentacje firmowe Artykuły

Centralne Laboratorium Badawcze oraz Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (wspólna akredytacja AB 121) oferują badania urządzeń i systemów w zakresie oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi (CE). Zakres badań obejmuje badania bezpieczeństwa LVD, kompatybilności elektromagnetycznej oraz dla urządzeń radiowych badania efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i zasobów orbitalnych.

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Jednostka notyfikowana nr 1471 uczestnicząc w procesie oceny zgodności dokonuje oceny zgodności urządzeń wprowadzanych do obrotu zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE, umożliwiając producentom i dostawcom urządzeń oznakowanie produktów znakiem CE i wystawienia deklaracji zgodności.

Laboratoria oferują

 • Badania i pomiary urządzeń radiowych nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych w zakresie częstotliwości do 40 GHz.
 • Badania urządzeń w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz odporności na zaburzenia promieniowane od pól elektromagnetycznych, pól magnetycznych i wyładowań elektrostatycznych oraz zaburzeń przewodzonych i innych rodzajów zaburzeń.
 • Badania bezpieczeństwa LVD oraz badania parametrów technicznych i funkcjonalnych siłowni telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń zasilających dla telekomunikacji.
 • Badania systemów i cyfrowych urządzeń telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej.
 • Badanie kabli metalowych współosiowych i telekomunikacyjnych oraz parametrów transmisyjnych włókien światłowodowych jedno- i wielomodowych oraz włókiem umieszczonych w kablach.
 • Badanie przełącznic, złącz i łączówek, elementów ochrony przepięciowej i przetężeniowej.
 • Badania technoklimatyczne.

Badane urządzenia

Urządzenia radiowe:

 • urządzenia radiowe nadawcze, odbiorcze i nadawczo-odbiorcze i w zakresie częstotliwości do 40 GHz,
 • stacje bazowe i terminale sieci GSM-GPRS, EDGE i UMTS,
 • urządzenia mikrofalowe,
 • anteny w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 40 GHz.

Systemy i urządzenia telewizyjne:

 • urządzenia telewizji cyfrowej DVB-T, DVB-S i DVB-C,
 • nadajniki i przemienniki telewizyjne,
 • wzmacniacze antenowe.

Urządzenia zasilające:

 • siłownie, zespoły prostownikowe, przetwornice DC-AC, AC-AC, DC-DC,
 • baterie akumulatorów,
 • urządzenia podtrzymujące napięcie zasilania - UPS.

Inne urządzenia elektroniczne i elektryczne:

 • odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz sprzęt AGD,
 • kasy fiskalne, wagi elektroniczne, elektroniczne urządzenia domowe i samochodowe,
 • fotoradary,
 • zestawy komputerowe,
 • sprzęt multimedialny.

Szczegółowy zakres akredytacji Laboratoriów znajduje się na stronie PCA oraz http://www.itl.waw.pl/images/stories/laboratoria/lbut/AB_121.pdf

Centralne Laboratorium Badawcze
www.itl.waw.pl