Ceny aparatury EMC nadal za wysokie dla wielu zainteresowanych firm

| Prezentacje firmowe Artykuły

Bez względu na branżę w naszym otoczeniu jest coraz więcej urządzeń elektronicznych. Wymagania dotyczące ich jakości i niezawodności stale rosną. Jednym z rodzajów badań, jakim podlegają, są badania kompatybilności elektromagnetycznej. Istotą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest zdolność urządzeń do poprawnej pracy dzięki odpowiedniemu poziomowi odporności na zewnętrzne zaburzenia elektromagnetyczne oraz braku emisji zaburzeń mogących zakłócać pracę innych urządzeń.

Ceny aparatury EMC nadal za wysokie dla wielu zainteresowanych firm

Producenci sprzętu elektronicznego powinni wykonywać wszechstronne badania wyrobu, w tym również w zakresie EMC. Tylko niewielka część firm wykonuje je we własnym zakresie, w swoich laboratoriach zakładowych, gdyż badania wymagają precyzyjnej i drogiej aparatury. Drugą przyczyną jest brak w zakładach produkcyjnych dobrych fachowców z tej dziedziny. Stąd konieczność zlecania tych badań akredytowanym laboratoriom zewnętrznym. Ponieważ jednak i one muszą inwestować w drogą i nierentowną aparaturę, usługi te też nie są tanie.

W latach minionych słabe zrozumienie dla potrzeby przeprowadzania badań EMC wynikało przede wszystkim z małej wiedzy, niedostępności szkoleń w tym zakresie, ogólnie z braku szerokiej edukacji związanej z EMC. Obecnie główną barierą pozostaje cena specjalistycznej aparatury, a szczególnie aparatury i infrastruktury technicznej (komory SAC i FAR) dla potrzeb badania emisyjności urządzeń. Tym większa rola firm dystrybucyjnych, które oferują aparaturę EMC o przystępnej cenie. Są to zarówno przyrządy do wstępnych testów zgodności z normami EMC "pre-compliance", jak i pełnych szybkich testów "full-compliance" szczególnie ważnych w warunkach produkcyjnych. Testy te pozwalają na określenie niezbędnych zmian konstrukcyjnych oraz znalezienie właściwych rozwiązań technicznych, w celu wyeliminowania niezgodności stwierdzonych podczas badań.

Przykładem takiej firmy jest firma NARDA-PMM oferująca odbiorniki pomiarowe, sieci sztuczne, anteny, sondy pola elektromagnetycznego i oprogramowanie. Specjalizuje się ona w badaniach emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych w testach zgodnych z normami EN 61000-6-3,-6-4 i MILSTD 461. Inną częścią oferty jest aparatura do badania odporności na zaburzenia promieniowane. Uzupełnieniem oferty firmy NARDA-PMM jest oferta firmy Haefely EMC, która produkuje generatory udarowe ESD, Burst i Surge stosowane w badaniu odporności na zaburzenia przewodzone zgodnie z normami EN 61000-4-2,-4-4,-4-5,-4-9,-4-11,-4-12,-4-29.

Częściowo badania te można wykonywać w laboratoriach zakładowych niemających drogich komór bezechowych (SAC), a jedynie komory ekranowane. Producentem takich komór o skuteczności ekranowania lepszym niż określone w standardzie EN 50147-1 dla tzw. komór o wysokiej skuteczności ekranowania jest firma Albatross Projects.

Wielu producentów nie musi tak naprawdę wykonywać kompletu pomiarów. Firmy mogą skoncentrować się na zagadnieniach, z którymi mają problemy i do nich dopasować zakupy aparatury pomiarowej, a resztę badań zlecać na zewnątrz. Osobnym zagadnieniem jest, do jakiego stopnia wykorzystywane są wyniki pomiarów. Interesujące jest przecież nie samo badanie i jego wynik, ale skuteczne przeciwdziałanie nadmiernej emisji i zwiększenie odporności produktu na zakłócenia. To jednakże wymaga wiedzy inżynierskiej i doświadczenia. W cenie są więc nie tylko aparatura do badań, ale i kompetencje.

Helmar
www.helmar.com.pl

Zobacz również