PREDOM - kompleksowe badania urządzeń elektronicznych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Od 40 lat PREDOM wykonuje badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, efektywności energetycznej, pomiarów hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych. Badania wykonywane są w Laboratorium Badawczym PREDOM posiadającym certyfikaty akredytacji Nr AB 003 i AP 153 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji, w skład którego wchodzą specjalistyczne pracownie badawcze.

PREDOM - kompleksowe badania urządzeń elektronicznych

Rys. 1. Antena do badania sprzętu oświetleniowego

Laboratorium jest członkiem Komitetu Laboratoriów Badawczych CTL w ramach IECEE oraz współpracuje z szeregiem laboratoriów krajowych i zagranicznych.

Oferta badań obejmuje badania laboratoryjne (kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa, funkcjonalne), ocenę zgodności i certyfikację sprzętu AGD, RTV, urządzeń informatycznych i biurowych, sprzętu gazowego, sprzętu oświetleniowego, wyrobów medycznych, elektronarzędzi, podzespołów elektrycznych, gniazdek, wtyków oraz certyfikację systemów zarządzania według ISO 9001.

PREDOM posiada wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak również praktyczną znajomością prowadzenia oceny zgodności. Posiadamy nowoczesną aparaturę badawczą.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Pracownia wykonuje badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych z dyrektywami: 2004/108/WE (EMC) i 1995/5/WE (RTTE), poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne, jak i badania odporności tych urządzeń na zaburzenia występujące w realnym środowisku elektromagnetycznym.

Pracownia dysponuje nowoczesną aparaturą firm Rhode & Schwarz, Schaffner, EMC-Partner oraz specjalistycznymi stanowiskami do badań i komorą bezodbiciową EMC, umożliwia również swoim klientom (na podstawie indywidualnych ustaleń) możliwość wykonania badań weryfikacyjnych i konstruktorskich.

Rys. 2. Stanowisko do badań fotometrycznych opraw oświetleniowych

Oferujemy kompleksowy program badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), który obejmuje:

 1. emisję zaburzeń elektromagnetycznych:
  • napięcie zaburzeń ciągłych na zaciskach (9 kHz-30 MHz)
  • moc zaburzeń (30-1000 MHz)
  • napięcie zaburzeń nieciągłych (150 kHz-30 MHz)
  • natężenie pola zaburzeń elektromagnetycznych (30-1000 MHz)
  • natężenie prądu indukowanego przez pole magnetyczne w antenie ramowej (9 kHz-30 MHz)
  • zaburzenia promieniowane (1-18 GHz)
  • składowe harmoniczne prądu
  • parametry wahania napięcia i migotania światła spowodowane przez odbiorniki
 2. odporność na zaburzenia elektromagnetyczne:
  • odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
  • odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (80-2500 MHz)
  • odporność na udary (surge)
  • odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (0,15-230 MHz)
  • odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
  • odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
  • odporność na harmoniczne i interharmoniczne m.cz. w przyłączu prądu przemiennego łącznie z sygnałami przesyłanymi w sieciach zasilających
  • odporność na wahania napięcia
  • odporność na asymetrię napięcia
  • odporność na zmiany częstotliwości sieci zasilającej.
  • bezpieczeństwa elektrycznego i funkcjonalnego wg norm EN 60598, EN 61347, EN 62384 EN 62471, EN 62031, temperatury barwowej CCT, współczynnika oddawania barw CRI,
  • kompatybilności elektromagnetycznej wg norm EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2.

Badanie oświetlenia

Rys. 3. Stanowisko do badań oddziaływania fotobiologicznego według EN 62471

Wykonujemy badania i certyfikację opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych awaryjnych z modułami LED oraz tradycyjnymi źródłami światła, a także podzespołów do opraw oświetleniowych w tym m. in. zasilaczy elektronicznych i elektromagnetycznych, modułów LED. Badania przeprowadzamy zgodnie z wymaganiami następujących norm w zakresie:

Kalibracja i wzorcowanie

PREDOM oferuje także usługi w zakresie kalibracji i wzorcowania przyrządów pomiarowych. Nasza oferta obejmuje pełne spektrum typów aparatury do pomiaru napięć i prądów w zakresie przebiegów stałych i m.cz., takich jak multimetry, mierniki RLC, analizatory harmonicznych, mierniki parametrów sieci i podobne. Wzorcujemy także aparaturę dla elektryków (mierniki upływu, rezystancji izolacji, wytrzymałości izolacji) oraz specjalistyczne przyrządy pomiarowe, jak na przykład generatory wyładowań elektrostatycznych ESD, generatory udarów, szybkich stanów przejściowych oraz akcesoria, jak sondy, tłumiki, sprzęgacze itp.

Zapraszamy do współpracy z nami. Naszym klientom zapewniamy krótkie terminy realizacji badań i konkurencyjne ceny. Dysponujemy nowoczesną aparaturą pomiarową renomowanych firm światowych i dużą komorą bezodbiciową. Wyróżniamy się na rynku, świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

ITE Oddział PREDOM
www.predom.com.pl

Zobacz również