Zarządzanie energią w przemyśle zintegrowanym dzięki Ethernetowi

| Prezentacje firmowe Artykuły

Grupa technologiczna HARTING zaprojektowała system zarządzania energią, który zapewnia kontrolę poboru mocy, dokonuje kontroli sprawności maszyn i urządzeń oraz zapewnia analizę danych o chwilowym poborze mocy we wszystkich obszarach związanych z procesem produkcji.

Zarządzanie energią w przemyśle zintegrowanym dzięki Ethernetowi

Rejestracja zużycia energii na poziomie procesowym, jest kolejną funkcją zapewnianą przez produkowany przez firmę sprzęt tworzący infrastrukturę sieci Ethernet, w ramach kolejnego etapu rozwoju urządzeń sieciowych. Opracowany przez firmę HARTING system zarządzania energią zasilającą został już wdrożony w fabrykach firmy i składa się z inteligentnych urządzeń obejmujących sieci energetyczne (smart Power Network Units), systemów programowo-sprzętowych i usług smart Power Service.

Urządzenia smart Power Networks są częścią sieci lokalnej na bazie Ethernetu w obszarze produkcji, tworząc interfejs dla liczników energii różnych typów: mierniki mocy, mierniki ciepła i przepływomierzy gazu. Istniejące do tej pory elementy pomiarowe zostały uzupełnione o odpowiednie interfejsy sieciowe, np. Modbus, M-Bus lub licznik impulsów S0, tak że każdy element pomiarowy został podłączony do sieci. Sumarycznie w zakładach firmy HARTING zainstalowano ok. 300 metrów okablowania sieciowego i 41 urządzeń pomiarowych sPN. Po dokonaniu technicznej analizy konfiguracji układu, wybrane punkty poboru energii zostały wyposażone w liczniki. Urządzenia sPN zostały następnie połączone w sieć z serwerem w ramach istniejącej w zakładzie sieci Ethernet.

Przejrzystość zużycia energii

Na dzień dzisiejszy, typowe zarządzanie energią w przemyśle odbywa się w sposób indywidualny, bez automatycznej informacji zwrotnej w zakresie procesu produkcyjnego. Jeśli w ogóle wdrożono jakiekolwiek elementy zarządzania w tym zakresie, to towarzyszący im proces nie jest zwykle automatyczny. Obecnie tylko proste funkcje, takie jak sterowanie oświetleniem lub regulacja ciśnienie powietrza, są automatyzowane.

Zużycie energii w zakładach produkcyjnych firmy jest już obecnie analizowane i wizualizowane za pomocą systemu zarządzania energią, który jest zgodny z normą DIN ISO 5000. Kluczowe znaczenie ma jednak możliwość ustawienia procesu zarządzania obciążeniem poprzez zintegrowane wyjścia przełącznikowe lub opcjonalnie przez wysyłanie powiadomień. Dzięki temu możliwe jest ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej w zakresie poboru, na poziomie przypisania do indywidualnych odbiorów lub linii produkcyjnych.

Zarządzanie energią podstawą przemysłu zintegrowanego

Wdrożenie automatycznego systemu zarządzania energią ma duże znaczenie z punktu widzenia przemysłu zintegrowanego. Aby połączyć dane procesowe z aplikacjami biznesowymi muszą być opracowane rozwiązania programowe, a takie technologie informatyczne, jak OPC-UA lub SoA muszą być równocześnie wdrożone. Kompletna integracja doprowadzi do automatycznego zarządzania energią - zarządzanie to jest nieodłączną częścią wszystkich aplikacji mających wpływ na produkcję, jak chociażby MES, czy ERP, a to z kolei stanowi istotną podstawę dla zwiększenia wydajności.

HARTING Polska
www.harting.pl

Zobacz również