Urządzenia sieciowe Lantech do najbardziej wymagających aplikacji

| Prezentacje firmowe Artykuły

Kompleksowa oferta przełączników sieciowych Ethernet firmy Lantech skierowana jest na szeroki rynek aplikacji końcowych, wymagających niezawodnej łączności sieciowej w czasie rzeczywistym. Jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja, która nie mogłaby być spełniona bez wysokiej jakości certyfikowanych produktów oraz dostępności funkcjonalnego oprogramowania.

Urządzenia sieciowe Lantech do najbardziej wymagających aplikacji

Funkcjonalność urządzeń firmy Lantech bazuje na zintegrowanej autorskiej opatentowanej technologii o nazwie Pro-Ring. Jest to protokół automatycznej rekonfiguracji połączenia, umożliwiający błyskawiczne odnalezienie poprawnej trasy komunikacji między urządzeniami sieciowymi połączonymi w topologii pierścienia, zerwanego na skutek np. awarii urządzenia lub kabla. Dzięki zastosowaniu technologii Pro-Ring odnalezienie prawidłowej trasy dla pakietów danych następuje w czasie poniżej 10 ms w sieciach składających się z maksymalnie 250 podłączonych zarządzalnych switchy firmy Lantech.

Co więcej w ulepszonej wersji technologii Pro-Ring II wyeliminowano konieczność ustawienia urządzenia typu Ring Master, zapewniając kompleksowe redundantne architektury sprzętowe. Ma to kluczowe znaczenie dla wielu aplikacji działających w czasie rzeczywistym jak centra przetwarzania danych, serwerownie, zautomatyzowane linie produkcyjne itp., gdzie dłuższy czas "downtime", a więc przerwy w świadczonych usługach jest bardzo niepożądany i wiąże się z wysokimi stratami finansowymi.

Firma Lantech dostarcza również specjalne oprogramowanie Lantech-View, będące narzędziem typu klient-serwer, umożliwiające monitorowanie oraz konfigurację wielu przełączników sieciowych firmy Lantech w jednym czasie. Narzędzie to pozwala na podgląd topologii sieci oraz wykrywanie podłączonych urządzeń, a dodatkowo umożliwia zdalny backup konfiguracji switchy z całej sieci i jednoczesne uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego firmware, ułatwiając znacznie pracę każdemu administratorowi sieci przemysłowych.

Produkty kolejowe

Firma Lantech ma w swoim portfolio przełączniki sieciowe przeznaczone m.in. na rynek aplikacji taboru kolejowego, dzięki zgodności z ogólnie przyjętymi normami EN50155 oraz EN61373. Nowa seria przemysłowej klasy takich przełączników dostępna jest w wielu konfiguracjach w obudowach do wyboru w zależności od modelu o klasie ochrony IP43 lub IP67 ze złączami typu M12 dla każdego rodzaju połączenia, czyniąc je idealnymi dla wszelkich rozwiązań sieciowych stosowanych na pokładach pociągów komercyjnych oraz przemysłowych.

Przykładowym produktem może być Lantech IES-5416DFT - przemysłowy zarządzalny switch Ethernet 16x 10/100TX + 2x 1000T + 2x 100/1000FX Fiber L2+ z technologią ITU G.8032. Zapewnia on zgodność z normą EN50155 oraz EN61373 i realizuje ochronę pierścienia w standardzie ITU G.8032 w czasie poniżej 50 ms z danymi oraz pakietami multicast. Urządzenie obsługuje protokół MSTP, ma obudowę o klasie ochrony IP67 lub IP43 i wyposażone jest w przyjazny interfejs użytkownika oraz automatyczne rysowanie topologii. Dodatkowa funkcjonalność umożliwia na przeciwdziałanie złemu połączeniu okablowania, automatyczne przywracanie pierścienia po podniesieniu zasilania, opcjonalne zabezpieczenie typu bypass. Switch zapewnia wsparcie dla agregacji LACP, IGMP v3, QinQ*, SSH/ SSL, TACAS+*, ACL, IPv6, powiadamianie SMS, wsparcie dla PTPv2 z czasem poniżej 1 μs, ma przekaźnik alarmowy, zapewnia monitorowanie środowiska w tym temperatury, napięcia i prądu.

Produkty dla przemysłu i energetyki

Inna grupa przełączników zgodna jest z normą IEC61850-3, która określa wpływ interferencji elekt romagne tycznych i radiowych na urządzenia sieciowe. Oferowane w tej grupie urządzenia firmy Lantech spełniają tę normę, będąc odpowiednimi dla zastosowań w przemyśle i aplikacjach energetycznych wymagających m.in wysokiej odporności na EMI.

Przykładem może być Lantech IGS-5408GSFP - przemysłowy zarządzalny switch Ethernet 8x 10/100/1000T + 4x Giga SFP L2+ z technologią ITU G.8032. Jego charakterystyka to:

  • zgodność z normami IEC-61850-3 oraz IEEE1613,
  • ochrona pierścienia w standardzie ITU G.8032 w czasie poniżej 50 ms z danymi oraz pakietami multicast,
  • protokół MSTP,
  • przyjazny interfejs użytkownika oraz automatyczne rysowanie topologii,
  • wsparcie dla PTPv2 z czasem poniżej 1 μs,
  • monitorowanie środowiska w tym temperatury, napięcia i prądu,
  • wsparcie dla ACL L2/L3, IGMP v3/router port, Staticmulticast forwarding, MVR, QinQ, SSH/SSL, TACAS+*, SMS alert, LACP load balance,
  • obsługa funkcjonalności DIDO (cyfrowe wejście/cyfrowe wyjście),
  • wsparcie dla klucza USB dla automatycznego przywracania konfiguracji.

Produkty dla przemysłu wydobywczego

Kolejna grupa przełączników spełnia rygorystyczną normę UL C1D2 określającą dopuszczenie urządzeń do pracy w wymagających warunkach przemysłu wydobywczego oraz petrochemicznego. Z kolei dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Przemysłowej klasy switche firmy Lantech zgodne z powyższymi normami (certyfikat ATEX dostępny będzie na przełomie stycznia i lutego 2014 r.) są tak zaprojektowane aby nie powiększać szkód w następstwie zaistniałego wybuchu.

Przykładowy produkt w tej grupie to Lantech IES-0216C - przemysłowy switch Ethernet 16x 10/100TX + 2x 10/100/1000T/Giga lub 100M SFP Combo. Ma szerokozakresowe redundatne wejściowe napięcie zasilania oraz ochrona przed odwróconą polaryzacją, zapewnia ochronę przed przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi ESD i wyposażony jest w obudowę o klasie ochrony IP30 z możliwością montażu na szynie DIN lub ścianie.

Inne produkty

Oprócz zarządzalnych przełączników przemysłowych firma Lantech dysponuje również ofertą urządzeń niezarządzalnych mających swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie ważna jest solidna łączność od razu po podłączeniu.

Gamma Sp. z o.o.
www.gamma.pl