Nowe rozwiązania przemysłowych systemów testujących

| Prezentacje firmowe Artykuły

Fińska firma Espotel Oy, posiadająca oddział na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznym oraz norweska firma Virinco AS rozpoczęły współpracę w zakresie dostarczania systemu zdalnego zbierania oraz zarządzania danymi z produkcyjnych systemów testujących, który opiera się na platformie Procket oraz oprogramowaniu WATS.

Nowe rozwiązania przemysłowych systemów testujących

Najnowsze rozwiązanie technologiczne Espotela umożliwia zbieranie wyników testów z wykorzystaniem platformy testowej Procket, aktualizację sekwencji testowych, ale również na transmisję analizy statystycznej wyników. Rozwiązanie to jest oparte na technologii zdalnego zarządzania danymi WATS, stworzonej przez Virinco. Espotel oferuje również usługi wprowadzające wartość dodaną do zdalnego zarządzania platformą.

WATS

Espotel zintegrował rozwiązanie WATS z platformą Procket. W rezultacie, może ona być wykorzystana do w pełni kontrolowanej, zdalnej aktualizacji sekwencji testowych, gdy na przykład, wymagania testowe ulegają zmianie. WATS jest dostarczany w standardzie, który pozwala na jego natychmiastowe użycie. Jest kompatybilny zarówno ze wszystkimi nowymi systemami testującymi jak i starszymi produktami. WATS automatyzuje przetwarzanie wyników testów i zapewnia łatwy do nich dostęp.

WATS jest dostępny zarówno, jako rozwiązanie funkcjonujące w chmurze lub zintegrowane z infrastrukturą serwerów klienta. Oba z tych rozwiązań umożliwiają automatyczny transfer wyników testów z różnych ośrodków produkcyjnych lub od podwykonawców do centralnej bazy danych. W razie konieczności, WATS może być zintegrowany z istniejącym systemem analizującym wyniki testów. Łatwe jest również przesłanie rezultatów z różnych fabryk do systemu WATS.

Espotel oferuje integrację systemu WATS z innymi systemami testującymi. Celem Espotela jest wykorzystanie technologii WATS do wdrożenia usług dodanych w ramach utrzymaniu systemu, monitorowania produkcji, a w szerszej perspektywie, poprawy jakości produkcji.

Komunikacja

Coraz częściej produkcja zlokalizowana jest w ośrodkach znacznie od siebie oddalonych. Rodzi to potrzebę stworzenia godnego zaufania systemu testów produkcyjnych i dostępu do wyników w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie testowe, które jest zintegrowane z konkretnym produktem umożliwia elastyczny transfer danych oraz skuteczną komunikację pomiędzy ośrodkami, co przekłada się na zwiększenie wydajności produkcyjnej, jednocześnie zapewniając wysoką jakość produktu niezależnie od lokalizacji fabryki. Zdalne zbieranie danych gwarantuje oszczędności, bo ewentualne błędy w produkcji są natychmiast wykrywane i usuwane. WATS umożliwia również tworzenie biblioteki analiz zdarzeń bez potrzeby udawania się do fabryki.

Espotel Oy

Na rynku fińskim, Espotel Oy jest wiodącym dostawcą usług R&D dla systemów wbudowanych oraz produkcyjnych systemów testowych. Espotel dostarczył ponad 500 rozwiązań w obszarze testów, które są używane w ponad 40 różnych fabrykach na całym świecie. Stworzona przez Espotel platforma Procket charakteryzuje się wysoką jakością oraz niezawodnością.

Espotel prowadzi działania w Finlandii, Szwecji oraz Polsce. Prawie 300 inżynierów oraz grupa współpracujących z firmą ekspertów oferują pełen wachlarz usług projektowych na każdym etapie cyklu rozwoju produktu, od pomysłu przez projekt do jego końcowej realizacji. Wiedza specjalistyczna Espotel obejmuje elektronikę, tworzenie oprogramowania dla systemów wbudowanych, projekty SW oraz RF dla systemów telekomunikacyjnych oraz wdrażanie systemów testowych.

Virinco AS

Założona w 1998, firma Virinco jest wiodącym norweskim dostawcą automatycznych rozwiązań testowych w dziedzinie przemysłu. Od 2003 Virinco rozwija oparty na sieci internetowej system zdalnego zarządzania wynikami testów: WATS. Rozwiązanie to jest gotowym do użycia produktem kompatybilnym z każdym środowiskiem testowym. WATS reprezentuje nowe możliwości dla firm typu OEM i EMS, które zorientowane są na zwiększenie konkurencyjności na rynku globalnym.

Oprogramowanie WATS automatyzuje zbieranie danych dotyczących testów i napraw, a następnie przekształca je na mające praktyczne zastosowanie informacje gotowe do wykorzystania w zasięgu globalnym. Już ponad 20 ośrodków produkcyjnych w Norwegii, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Indiach, Łotwie, Polsce, Singapurze, Malezji, Brazylii, Chinach oraz USA wykorzystuje system WATS.

WATS to rozwiązanie oparte na sieci internetowej, które charakteryzuje się łatwością obsługi, wdrożenia oraz zintegrowania z każdym środowiskiem testowym (również ERP, PLM i MES).

Espotel Poland Sp. z o.o.
www.espotel.com

Zobacz również