Wentylatory ebm-papst - wysoka wydajność, trwałość i niski hałas w jednym produkcie

| Prezentacje firmowe Artykuły

ebm-papst to renomowany niemiecki producent urządzeń do zarządzania ciepłem w instalacjach przemysłowych istniejący na rynku od 50 lat. Firma zatrudnia 650 inżynierów i techników pracujących wspólnie nad rozwojem technologii silników, elementów aerodynamicznych i elektroniki po to, aby dostarczać najbardziej zaawansowane rozwiązania chłodzące dla potrzeb systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia w przemyśle i motoryzacji.

Wentylatory ebm-papst - wysoka wydajność, trwałość i niski hałas w jednym produkcie

Wentylatory chłodzące ebm-papst, to produkty najwyższej jakości przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach przemysłowych: tam gdzie wymagana jest odporność na kurz i pył lub mgłę olejową. Firma proponuje kompleksowy zestaw produktów pokrywający pełne spektrum zastosowań i potrzeb w wybranych następujących grupach:

  • wentylatory kompaktowe - małe jednostki przeznaczone do chłodzenia urządzeń elektronicznych. Od dziesięcioleci kompaktowe wentylatory ebm-papst stanowią standard w zakresie chłodzenia urządzeń elektronicznych. Kompaktowe, ciche i bardzo wydajne przystosowują się do bieżącej sytuacji i można je wpiąć w inteligentny, logiczny obwód, sterujący układem chłodzenia. Wentylatory te dostępne są we wszystkich znormalizowanych wielkościach i mogą być zasilane wszelkimi napięciami.
  • wentylatory osiowe, wyróżniające się płytką głębokością instalacji, niskim poziomem szumów i wielką sprawnością. Ponadto w konstrukcji EC stały się one inteligentnymi "energooszczędnymi cudami", znajdującymi szczególnie duży zakres zastosowań.
  • wentylatory promieniowe (odśrodkowe) o łopatkach wygiętych do przodu lub tyłu. Każda z tych wersji może być zasilana prądem przemiennym lub stałym. Wentylatory odśrodkowe ebm-papst wykorzystują ideę silnika o wirniku zewnętrznym.
  • dmuchawy poprzeczne zapewniające duży przepływ powietrza przy stosunkowo małych przeciwciśnieniach i stosunkowo cichej pracy.

Wentylatory odśrodkowe

Fot. 1. Wentylator odśrodkowy

Są one dostępne z łopatkami wygiętymi do przodu lub do tyłu i mają silnik umieszczony w wirniku (fot. 1), co zapewnia mu dobre chłodzenie i zwartą konstrukcję mechaniczną. Rozwiązania te zapewniają niski poziom hałasu przy dużej wydajności i wysokiej wartości wytwarzanego ciśnienia zasysanego powietrza i nie wymagają obudowywania części wirującej ramką.

Wentylatory takie pozwalają na budowę wydajnego systemu wentylującego zajmującego niewiele miejsca w obudowie. Atutem wentylatorów jest wysokosprawny silnik GreenTech EC, pozwalający na regulację obrotów w pełnym zakresie przy wysokiej sprawności. Regulacja wydajności może być dokonywana potencjometrem lub sygnałem napięciowym (0-10 V) dostarczanym przez sterownik lub regulator temperatury.

Funkcja taka zapewnia duże oszczędności energii zasilającej, co jest obecnie ważnym trendem w aplikacjach przemysłowych. Wentylatory mają wyjścia alarmowe a ich konstrukcja mechaniczna pozwala na proste zastępowanie starych jednostek nowymi. Średnice wentylatorów s tej serii sięgają 450 mm.

Przykład możliwości aplikacyjnych

Przykładem korzyści, jakie dają nowoczesne jednostki chłodzące może być projekt modernizacji centrum informatycznego instytucji finansowej z Londynu składającego się z trzech obiektów, realizowany przez firmy ebm-papst i Emerson Network Power. Jego celem było ograniczenie zużywanej energii elektrycznej.

Po analizie wykorzystywanych systemów, możliwości inwestycyjnych i potencjalnych korzyści, inwestor zdecydował się wymienić wszystkie wentylatory (39 sztuk) w centrach na jednostki odśrodkowe z silnikami GreenTech EC firmy ebm-papst. Pozwoliło to osiągnąć 40-50% redukcję pobieranej mocy w zależności od obiektu, co przełożyło się na roczne oszczędności kosztów prądu w sumie 240-270 tys. funtów. Inwestycja zwróciła się po roku.

Dodatkowym zyskiem są niższe koszty wynikające z serwisu urządzeń, mniejszy hałas oraz możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury, którą zapewnia system chłodzący o dużej wydajności.

ebm-papst Polska Sp. z o.o.
www.ebmpapst.pl

Zobacz również