Współpraca smartfonów i tabletów z aparaturą pomiarową

| Prezentacje firmowe Artykuły

Coraz częściej na rynku pojawiają się aplikacje pozwalające na współpracę różnego typu aparatury kontrolno-pomiarowej ze smartfonami lub tabletami. Wiele osób podchodzi dosyć sceptycznie do tych nowości, twierdząc, że nie mają one praktycznego zastosowania.

Współpraca smartfonów i tabletów z aparaturą pomiarową

Rys. 1. EuroLink Android

Okazuje się jednak, że oprogramowanie takie staje się coraz bardziej fachowe i użyteczne. Jego funkcjonalność nie ogranicza się już tylko do możliwości podglądu danych, ale bardzo często pozwala na zaawansowaną analizę pomiarów, edycję danych czy nawet tworzenie raportów z przeprowadzonych badań, znacznie ograniczając nakłady pracy konieczne do wykonania po pomiarach.

Co więcej, oprogramowanie, które dotychczas oferowane było głównie jako wyposażenie droższych przyrządów pomiarowych, jak analizatory jakości energii czy kamery termowizyjne, jest coraz częściej dostępne dla aparatury stosowanej na co dzień, jak chociażby rejestratorów temperatury i wilgotności, multimetrów i mierników cęgowych, mierników instalacji czy testerów urządzeń elektrycznych.

Takie oprogramowanie pracujące na platformie Android zaprezentowała dla swoich urządzeń firma Metrel. Są to trzy aplikacje: EuroLink Android do mierników instalacji elektrycznych, EuroLink PV do mierników instalacji fotowoltaicznych oraz PATLink do testerów bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Każdy z programów komunikuje się z miernikami Metrel, zawierającymi wbudowany moduł Bluetooth i współpracującymi z zewnętrznym adapterem Bluetooth.

Możliwości

Rys. 2. EuroLinkPV

Pierwszy z programów, EuroLink Android, pozwala na odczyt i podgląd wartości zmierzonych miernikami instalacji typu Eurotest oraz edycję struktury danych w formie drzewa z możliwością zmiany nazwy każdego poziomu za pomocą klawiatury, zamiany mowy na tekst, dodaniem notatek tekstowych, zdjęć (np. uszkodzonego gniazda) lub nagrania komentarza głosowego.

Oprogramowanie rozpoznaje i obsługuje także kody paskowe i QR, które można wykorzystać do opisania każdego gniazda, a następnie przyspieszyć ich identyfikację przez odczyt kamerą telefonu kodu z ich nazwą i umieszczenie danych w strukturze instalacji. Aplikacja pozwala ponadto na znaczące skrócenie przygotowania raportu z pomiarów, które po edycji w terenie można ograniczyć do opisania wniosków końcowych i oceny badań.

Rys. 3. PATLink

Kolejne oprogramowanie - EuroLinkPV, współpracuje z miernikami instalacji fotowoltaicznych i pozwala na zarządzanie danymi oraz wprowadzenie charakterystyki technicznej badanego panelu lub paneli. Po odczycie danych pomiarowych z miernika pozwala na niezwłoczne dokonanie oceny i porównania krzywej I/U deklarowanej przez producenta panelu w stosunku do wartości zmierzonych.

Ostatni z programów - PATLink, pozwala na kontrolę i sterowanie z poziomu smartfonu mierników do testowania bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń przenośnych, w tym tworzenie sekwencji pomiarowych, uruchamianie sekwencji i pojedynczych pomiarów, edycję bazy testowanych urządzeń wraz z odczytem numeru seryjnego urządzenia z naklejek z kodem paskowym lub QR.

Rozpoznany kod może także posłużyć do uruchomienia stosowanej dla tego przyrządu sekwencji pomiarowej w celu maksymalnego skrócenia czasu badania. Po wykonaniu pomiarów smartfon może skomunikować się przez Bluetooth z drukarką typu Zebra i zlecić wydruk naklejki z oceną wyniku, nazwą i numerem urządzenia oraz datą przeprowadzenia testu.

Wszystkie przedstawione programy Metrel na platformę Android dostępne są w sklepie Google Play, a do pełnej współpracy z miernikami wymagają podania kodu dostępu. W trakcie targów Energetab, na stoisku N1 firmy Merserwis będzie miała miejsce prezentacja wymienionych programów połączona z premierą polskich wersji językowych.

Merserwis
www.merserwis.pl

Zobacz również