Advanced Engineering

| Targi zagraniczne Artykuły

Angielska edycja wystawy Advanced Egineering, odbywającej się w kilku miejscach świata, stanowi miejsce branżowych spotkań służących rozwojowi sektora technologii i inżynierii jutra.

Advanced Engineering

Advanced Engineering pozostaje w Wielkiej Brytanii największą coroczną prezentacją technologii inżynieryjnej, innowacji i rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Gromadzi ponad 15 tys. profesjonalistów z dziedziny OEM.