Moduły przełączników matrycowych RF TEleMax firmy Telemeter Electronic

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Szybka i elastyczna dystrybucja sygnałów w wielu przypadkach wymaga zastosowania przełącznika (switcha) matrycowego. Przełączniki matrycowe RF eliminują m.in. konieczność ręcznego konfigurowania połączeń za pomocą kabli RF, kierując sygnały z portów wejściowych do portów wyjściowych za pomocą panelu sterowania użytkownika. W wielu zastosowaniach przemysłowych znacznie zwiększa to szybkość przełączania oraz wygodę użytkowania. Przełączniki matrycowe TEleMax znajdują zastosowanie m.in. w środowiskach produkcyjnych do podłączania urządzeń testowych takich jak generatory sygnałów, analizatory widma, analizatory sieci, mierniki mocy itp. Są też używane w laboratoriach badawczych do rozdzielania sygnału i rozprowadzania go do wielu miejsc lub do tworzenia wielu ścieżek sygnałowych o różnych charakterystykach, np. ścieżek z dodatkowym opóźnieniem, wzmocnieniem lub tłumieniem. Pozostałe aplikacje to m.in. tworzenie kopii zapasowych urządzeń takich jak kanały z anten do odbiorników.

Moduły przełączników matrycowych RF TEleMax firmy Telemeter Electronic

Istnieją dwa różne typy, z których każdy zapewnia zupełnie inną funkcjonalność, określane jako blokujące i nieblokujące. Oba typy określane są jako matryca N×M, gdzie litera "N" oznacza liczbę portów wejściowych, a litera "M" liczbę portów wyjściowych. Na przykład matryca oznaczona jako 4×4 ma cztery porty wejściowe i cztery porty wyjściowe. System modułu matrycowego może być tak prosty, jak system 1×2 lub tak złożony, jak system 256×256.

Moduł matrycowy z blokadą umożliwia połączenie portu wejściowego z każdym z portów wyjściowych. Jednak w danym momencie wejście może być połączone tylko z jednym wyjściem, a wszystkie wyjścia mogą być połączone tylko z jednym wejściem. W module blokującym liczba aktywnych połączeń jest ograniczona do liczby portów wejściowych lub wyjściowych, w zależności od tego, która z tych liczb jest mniejsza. Na przykład w matrycy 1×4 z blokadą przełączania w danym momencie może być tylko jedno aktywne połączenie. W module nieblokującym wejście może być połączone z wieloma wyjściami jednocześnie, ale z kolei każde wyjście może być podłączone tylko do jednego z wejść w danym momencie.

Aby zapewnić użytkownikom maksymalną swobodę konfiguracji niezależnie od opisanych powyżej typów, systemy modułów matrycowych RF Telemeter Electronic są zbudowane na elastycznej architekturze bazującą na elektromechanicznych przekaźnikach RF. Niezliczone zastosowania w technologii sygnałów wysokiej częstotliwości wymagają doskonałych właściwości przekaźników elektromechanicznych. Wybór odpowiedniego komponentu zależy od wielu czynników, w tym od mocy przełączania fal radiowych i częstotliwości, która ma być przełączana.

Podobnie jak w przypadku zwykłych przekaźników sygnałowych, zasilane elektrycznie cewki poruszają stykami przekaźnika, zapewniając określoną ścieżkę transmisji sygnałów o wysokiej częstotliwości. Przekaźniki elektromechaniczne charakteryzują się małą tłumiennością wtrąceniową (typowo < 0,1 dB), dużą izolacją (typowo > 85 dB) i mogą przełączać sygnały z milisekundową szybkością. Najważniejsze zalety to m.in możliwość pracy w zakresie od prądu stałego (DC) do fal milimetrowych (50 GHz i więcej) oraz brak podatności na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Ponadto mogą obsługiwać zależnie od częstotliwości duże moce do kilku tysięcy watów w szczycie. Niezawodność i długa żywotność to także szczególne cechy elektromechanicznych łączników przekaźnikowych. Ich standardowa żywotność wynosi zwykle około miliona gwarantowanych cykli łączeniowych. W niektórych modelach możliwe jest wykonanie do 5 mln cykli przełączania. Dłuższy okres eksploatacji wynika z solidnej konstrukcji siłownika i elementów przekładni, które zostały zoptymalizowane pod kątem sprawności magnetycznej i sztywności mechanicznej.

Różnorodność typów przekaźników RF jest prawie nieograniczona. Możliwe są różne konfiguracje konstrukcyjne, od przełączników jednobiegunowych (SPST) przez przełączające (SPDT) aż po takie zawierające szesnaście wyjść (SP16T). Jedno wejście może przełączać między 16 rożnymi stanami wyjścia. Dostępne są również przełączniki transferowe, które są dwuprzerwowe/dwubiegunowe 2P2T zarówno po stronie wejściowej, jak i wyjściowej. Mają 4 porty z dwoma możliwymi stanami przełączania i mogą przełączać obciążenia między dwoma źródłami.

Elektromechaniczne przełączniki RF, a tym samym nasze moduły matrycowe są dostępne w różnych konfiguracjach złączy. Większość konstrukcji przełączników koncentrycznych wykorzystuje złącza SMA do pracy z częstotliwością 26 GHz. W przełącznikach działających od 40 lub 50 GHz stosuje się złącza 2,92 typu K lub 2,4 mm. Przełączniki koncentryczne pracujące z większą mocą (do kilkuset watów mocy CW) mogą wykorzystywać większe złącza typu N lub TNC.

Producent umożliwia klientom zdefiniowanie indywidualnego projektu obudowy jako moduł, obudowa biurkowa lub stojak 19’’, a także na indywidualny montaż przekaźników RF w wielu konfiguracjach od DPDT do SP18T.

Ekran dotykowy (opcjonalnie także przełączniki ręczne) pozwala użytkownikowi na wygodną obsługę urządzenia. Liczne interfejsy (np. RS232, LAN, USB lub IEEE-488) ułatwiają integrację i zautomatyzowanie istniejącego oprogramowania użytkownika. Dzięki zaawansowanej architekturze systemów matrycowych, Telemeter Electronic może zaoferować wysoki stopień indywidualizacji przy stosunkowo bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych.

Elastyczna architektura systemu umożliwia późniejsze uzupełnianie lub rekonfigurację matrycy, dzięki czemu system można elastycznie dostosowywać do zmieniających się wymagań. Na życzenie klienta można dodać dodatkowe funkcje, takie jak blokada lub zewnętrznie przełączane styki przekaźnikowe do sterowania już istniejącą architekturą przełączania.

 

ARIZO sp. z o.o.
tel. 13 438 38 80|
arizo@arizo.com.pl
www.arizo.com.pl