Eliaden - targi technologii elektrycznych i elektronicznych

| Targi zagraniczne Artykuły

Eliaden to jedne z największych targów w Norwegii, które specjalizują się w energetyce, przemyśle, automatyce i instalacjach elektrycznych. Reprezentowane są wszystkie dyscypliny sektora elektrotechnicznego.

Eliaden - targi technologii elektrycznych i elektronicznych

Targi Eliaden 2024 odbędą się w dniach 28–30 maja 2024 r. w NOVA Spektrum w Lillestrøm.

Fakty na temat targów Eliaden:

  • ponad 20 tys. odwiedzających,
  • 3 pełne hale z wystawcami,
  • 81% odwiedzających bierze udział w decyzjach zakupowych,
  • 15% odwiedzających to menedżerowie wyższego szczebla,
  • 40% odwiedzających to menedżerowie średniego szczebla,
  • konferencja otwierająca oraz szereg seminariów specjalistycznych rozłożonych na 3 dni.