Targi SYMAS i MAINTENANCE

| Targi krajowe Artykuły

Targi SYMAS i MAINTENANCE są jednym z najważniejszych spotkań branży przemysłowej w Polsce. Korzystają z nich zarówno duże firmy, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i małe przedsiębiorstwa, dla których obecność na targach to szansa na pozyskanie wielu klientów oraz zaprezentowanie się w branży.

Targi SYMAS i MAINTENANCE

SYMAS & MAINTENANCE - targi przemysłowe w Krakowie - odbędą się w dniach 16-17 października 2024 r.

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych "SYMAS" to jedne z najważniejszych targów przemysłowych w Polsce, podczas których wystawcy w sposób kompleksowy przedstawiają technologie związane z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych.

Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji "MAINTENANCE" są natomiast jedyną imprezą targową w Polsce, mającą na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii i metod służących zapobieganiu nieplanowanym przestojom oraz polepszeniu efektywności produkcji zakładów przemysłowych.

Na targach poznasz najnowsze technologie wykorzystywane w przemyśle materiałów sypkich i masowych, ale również najskuteczniejsze praktyki utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach.

Połączenie dwóch szeroko obecnych w przemyśle zagadnień - obróbki i transportu materiałów sypkich i masowych oraz narzędzi i metod utrzymania ruchu - podczas jednego wydarzenia, pozwala na kompleksową prezentację rozwiązań dla większości firm produkcyjnych.

Program Targów SYMAS i MAINTENANCE obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • obróbka i transport materiałów sypkich,
  • magazynowanie,
  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe i procesowe,
  • narzędzia służb utrzymania ruchu,
  • redukcja zużycia mediów przemysłowych,
  • optymalizacja procesów produkcyjnych,
  • bezpieczeństwo i utrzymanie czystości zakładu,
  • usługi dla branży.

Zobacz również