Pomyślny rok dla firmy EAE Elektronik

| Automaticon 2015 Artykuły

Firma EAE Elektronik szybko się rozwija i zajmuje w krajowej branży EMS wiodącą pozycję. Od ponad 20 lat efektywnie realizuje plan podnoszenia wydajności produkcyjnej, pozyskując zaufanie szerokiego grona klientów. Rok 2014 był dla przedsiębiorstwa wyjątkowo pomyślny. Po raz pierwszy od czasu jego założenia, uzyskało przychody ze sprzedaży usług przekraczające poziom 11 mln zł. Producent elektroniki z Sanoka zakończył w tym czasie także realizację kilku projektów unijnych, otrzymał wyróżnienia w prestiżowych konkursach oraz podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Pomyślny rok dla firmy EAE Elektronik

Funkcjonalny park maszynowy zapewnia niską awaryjność produktów oraz szybki czas realizacji zleceń klientów. Dla zwiększenia produktywności, EAE Elektronik inwestuje w najwyższej klasy urządzenia produkcyjne. W ramach projektu "Wzrost konkurencyjności firmy EAE Elektronik Spółka z o.o.", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, we wrześniu zakupiono precyzyjną drukarkę pasty MPM 125, platformę montażową pick & place Fuji Aimex II S oraz piec rozpływowy Electrover OmniES.

Inwestycja związana była z powstaniem drugiej hali produkcyjnej. Prezes firmy, Paweł Patała, podkreśla, że to dopiero początek drogi na szczyt. "Ledwo uruchomiliśmy kolejną linię produkcyjną, a już napływają liczne zamówienia i oferty współpracy, także międzynarodowej". Duże zainteresowanie ofertą firmy wiązało się z 20-procentowym wzrostem zatrudnienia oraz zwiększeniem przychodów ze sprzedaży o blisko 35% w stosunku do roku 2013.

Rozbudowa parku maszynowego związana jest z wprowadzeniem na rynek nowego produktu - panelu sterującego HMI. Jest to urządzenie przeznaczone do maszyn pracujących w trudnych warunkach zabrudzenia, wilgoci oraz w szerokim zakresie temperatur. Innowacyjne rozwiązanie w projekcie panelu operatorskiego firma EAE Elektronik zastrzegła w otrzymanym w 2014 roku prawie ochronnym na wzór użytkowy.

Tym samym dołączyła do wąskiego grona producentów elektroniki przemysłowej. Adaptacja do rosnących wymagań przemysłu elektronicznego to sprawa dużej wagi. "Staramy się szybko reagować na pojawiające się na rynku nowości technologiczne. Nieustannie zwiększamy jakość usług, podążając za trendami oraz kładąc nacisk na profesjonalizm pracowników", dodaje prezes.

Innym, zrealizowanym w 2014 r. projektem jest "Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy biznesowe pomiędzy EAE Elektronik Sp. z o.o. a dostawcami". Rozwiązanie znacznie uprości drogę kontaktów handlowych i usprawni sprzedaż. W ramach przedsięwzięcia stworzono system analityczno-raportowy dla dostawców oraz wprowadzono mechanizmy umożliwiające aktualizację danych m.in. na temat dostępności materiałów, cen i terminów dostaw.

EAE Elektronik to firma wielokrotnie nagradzana w konkursach. W ubiegłym roku przedsiębiorstwo po raz kolejny otrzymało wyróżnienia: Podkarpacka Nagroda Gospodarcza oraz Przedsiębiorstwo Fair Play. Oba konkursy promują zakłady pracy cechujące się pozytywnym wizerunku gospodarczym, dobrymi stosunkami z klientami, władzami lokalnymi oraz publiczno-prawnymi.

Co ważniejsze, w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników, EAE Elektronik uplasowano na pierwszym miejscu na Podkarpaciu. "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" to tytuł przyznawany przedsiębiorcom, którzy swoją postawą promują bezpieczne warunki pracy. Prezes Patała, odbierając nagrodę z rąk Głównego Inspektora Pracy, wspominał, że taka nobilitacja zobowiązuje do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

EAE Elektronik Spółka z o.o.
www.eae-elektronik.pl