Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i zdrowia

| Automaticon 2018 Artykuły

Organizacja stanowisk pracy w celu zwiększenia komfortu operatora to cel każdego przedsiębiorcy. Dotyczy to nie tylko samego obszaru roboczego, ale też kultury pracy. Ale jak organizacja stanowisk pracy wspiera dobre samopoczucie pracownika, a co za tym idzie przyczynia się do lepszej wydajności, ograniczenia popełnianych błędów i ogranicza absencję chorobową?

Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i zdrowia

Konstrukcja Classic z niską zabudową

O tym jak ważne jest idealnie przygotowane stanowisko pracy, nie trzeba przekonywać żadnego właściciela firmy, zarządu, kierownika działu produkcji, serwisu czy obsługi klienta. Podstawa to oczywiście wysokiej klasy narzędzia odpowiednio dostosowane do specyfikacji wykonywanej pracy, odzież ochronna, ale również samo stanowisko pracy (tu z naciskiem na wyposażenie w postaci mebli - krzeseł, stołów montażowych, biurek, szafek, półek).

Coraz więcej firm z różnych branż w naszym kraju, coraz częściej zdaje sobie sprawę z tego, że nawet najlepszy sprzęt i narzędzia są w pracy niczym, bez zdrowego i dobrze czującego się w swoim miejscu pracy pracownika. Ten w związku z nieodpowiednio wyposażonym miejscem pracy, przebywa na zwolnieniach nawet kilkanaście dni w roku. Każde schorzenie wywołane nieprawidłową pozycją podczas wykonywania zawodowych obowiązków odbija się na jego zdrowiu i może prowadzić do dłuższej absencji w kolejnych latach pracy.

Problem absencji chorobowej jest dostrzegany przede wszystkim u pracowników produkcyjnych, którzy na zwolnieniu lekarskim przebywają średnio około 4 dni dłużej niż pracownicy handlu czy usług. Jak wykazała analiza liczby dni absencji chorobowej I półrocza 2015 roku, z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS, przyczyną znajdującą się na 3 miejscu listy, powodującą absencję chorobową są choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Przestoje, ciągła organizacja zastępstw, rotacja pracowników i w końcu brak kontroli kosztów w zakresie zatrudnienia powoduje, że analiza progu rentowności dla produkcji prowadzi do widocznych strat.

Kraje skandynawskie i Niemcy to wzór

Konstrukcja Classic

Niedysponowany pracownik w warunkach pracy produkcyjnej, to jeden z kluczowych problemów związanych z higieną pracy, jaki postanowiła rozwiązać Komisja Europejska. W ramach swojej działalności opracowuje specjalne zalecenia, dzięki którym pracodawcy będą mogli ograniczyć absencję swoich pracowników spowodowaną schorzeniami mięśniowo-szkieletowymi do minimum. Opracowywanie procedur co ciekawe, odbywa się w oparciu o doświadczenie naszych zachodnich sąsiadów.

Niemiecki rząd już w 2007 roku zainteresował się problemem wpływu nieergonomicznych stanowisk w pracy, będących bezpośrednim powodem zwiększonej nieobecności pracowników, przebywających na zwolnieniach chorobowych i uchwalił restrykcyjne przepisy stanowiące o wyposażeniu ergonomicznego stanowiska pracy. Już po pierwszych kilku latach ich obowiązywania, przyniosły wymierne pozytywne skutki.

Organizacja IFA Report pokusiła się o policzenie strat dla gospodarki, związanych z nieobecnością pracowników, którzy z powodu schorzeń wynikających z nieodpowiedniej higieny pracy i nabytych w wyniku jej wykonywania chorób zawodowych, nie wypełniają swoich obowiązków.

Konstrukcja Mobile

W Niemczech aż 112 mln dni pracy opuścili zatrudnieni w branży produkcyjnej, w związku z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, będącymi następstwem nieodpowiedniego dostosowania stanowiska pracy i jego nikłej ergonomii.

Szacuje się, że aż 16% wszystkich osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę w Niemczech, to osoby, które są niezdolne do pracy właśnie z powodu schorzeń mięśniowo-szkieletowych, uniemożliwiających im wykonywanie pracy, a często również wpływających na częściową niepełnosprawność ruchową. Średnio aż 13 dni w roku monter pracujący w nieodpowiednich warunkach spędza na zwolnieniu chorobowym, związanym z dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi.

Problem jest poważny, a jego bagatelizowanie prowadzi do wielu kłopotów w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Częste przebywanie pracowników na zwolnieniu chorobowym to nie tylko możliwe opóźnienia w realizacji bieżących projektów, ale również dodatkowe koszty związane z koniecznością zatrudnienia zastępstwa, wypłat za pracę ponad wymiar pracy innych pracowników, a także problemy związane z poszukiwaniem zastępstwa za nieobecnego pracownika. W dużej mierze tych wszystkich trudności można w bardzo prosty sposób uniknąć.

Odpowiednie stanowisko pracy

Konstrukcja Premium Electric z elektryczną regulacją wysokości blatu

Choroby i zaburzenia mięśniowo-szkieletowe są jednymi z najbardziej powszechnych problemów zdrowotnych wśród pracowników produkcyjnych. Zaliczane są również do popularnie występujących chorób zawodowych, wynikających ze specyfiki wykonywanego rodzaju pracy. Warunki w jakich zatrudniony wykonuje zawodowe czynności, odgrywają niezwykle ważną rolę w kwestii minimalizacji ryzyka trwałego uszczerbku na jego zdrowiu.

Przyczynami wpływającymi na powstanie schorzenia jest przede wszystkim niewłaściwe obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Zaliczamy do nich jednostronny i monotonny ruch w czasie wykonywania działań zawodowych czy ubogie w ruch czynności, jak praca przy biurku w pozycji siedzącej lub stojącej, pochylonej przez długi czas lub innej postawie nienaturalnej zwiększającej napięcie i obciążenie mięśni.

Zalecenia

Konstrukcja narożna Clasic

W Niemczech oraz we wszystkich krajach skandynawskich istnieją odpowiednie przepisy regulujące sposób wyposażenia stanowiska pracy. Opracowane normy zapewniają pracownikom odpowiednie warunki, których zapewnienie leży w obowiązku pracodawcy. Pracownik przyjęty do pracy w warunkach produkcyjnych, musi mieć zapewnione stanowisko, technicznie zgodne z opracowanymi normami, w planowaniu którego ogromny nacisk został postawiony na ergonomię.

Takie stanowisko musi być wyposażone w odpowiednie krzesło oraz stół, będący przestrzenią roboczą. Stół musi mieć elektrycznie regulowaną wysokość, zapewniając pracownikowi komfortową pracę w pozycji siedzącej oraz stojącej, gdzie jego postawa musi być naturalna i nie wymuszona niedostosowaniem wysokości blatu roboczego.

Sterownik powinien być dostępny i zainstalowany z przedniej strony blatu. Dodatkowo pracownik powinien otrzymać odpowiednie krzesło również z możliwością regulacji wysokości siedziska. Dopełnieniem zestawu jest podnóżek (wszystkie parametry wysokości zostały opisane w ustawie).

Konstrukcja narożna Premium

Firma Renex ma w swojej ofercie spełniające wszelkie niezwykle restrykcyjne wymogi meble przemysłowe, przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, montowaniem jak również serwisowaniem urządzeń elektrycznych.

W przypadku opisywanych rynków niemieckiego oraz skandynawskiego, obowiązujące tam przepisy spełnia stół przemysłowy Reeco z serii Premium. Jednak w ofercie dostępne są też inne antystatyczne stoły modułowe z możliwością dalszej rozbudowy, które zapewniają maksymalną ergonomię pracy przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania oraz przystępnej ceny.

Stół antywibracyjny oparty na konstrukcji Classic

Niezwykle solidne materiały, z których wykonane zostały stoły Reeco pozwalają na udźwig nawet 600 kilogramów, przy zachowaniu pełnej regulacji elektrycznie sterowanych podnośników. Zakres wysokości oferowanej przez stoły Recco w całości wpisuje się w specyfikację ergonomii miejsca pracy wymaganej dla mebli przemysłowych w krajach już dziś przestrzegających restrykcyjnych warunków przygotowania ergonomicznego miejsca pracy.

Pracownik za pomocą zainstalowanego w przedniej części stołu manipulatora, może płynnie regulować wysokość blatu między 670, a 1120 milimetrów. Taki stół pozwala nie tylko na zapewnienie pracownikowi maksymalnie komfortowych warunków pracy w przestrzeni roboczej, ale również dostosowania wysokości blatu stołu do postawy podczas wykonywania prac, oraz jej bieżącej zmiany (zaleca się 2-4 zmian pozycji w wykonywanej pracy na godzinę!) za pomocą łatwo dostępnego manipulatora.

Stanowisko Premium wyposażone w szafkę Rack

Stoły Reeco Premium są przystosowane do pracy w warunkach strefy EPA. Dzięki modułowej budowie, umożliwiają rozbudowanie stanowiska pracy o dodatkowe elementy w dowolnym czasie, umożliwiając tym samym wyposażenie stanowiska w dedykowane oświetlenie, półki na przyrządy, narzędzia, kuwety i inne potrzebne w pracy elementy.

Poza odpowiednio przygotowanym pod kątem ergonomii wykonywanej pracy stanowiskiem, w gestii pracodawcy leży propagowanie zdrowego trybu życia oraz higieny pracy wśród swoich pracowników. Równie ważne co odpowiednio przygotowane stanowisko dla pracownika, jest przestrzeganie norm związanych z obowiązującymi przerwami w wykonywanych czynnościach, jak również zapewnienie przestrzeni i warunków pracy na terenie całego zakładu, pozwalających na komfortowe wykonywanie zadań.

Renex
www.renex.com.pl

Zobacz również