Przekaźniki do nadzoru napięcia w obudowie przemysłowej firmy Relpol

| Energetab 2015 Artykuły

Przekaźniki do nadzoru napięcia przeznaczone są do pracy w instalacjach przemysłowych automatyki i energetyki, gdzie pozwalają na ciągłą kontrolę wartości napięcia zasilającego zgodnie z ustawieniami przekaźnika i sygnalizację. Taki monitoring staje się coraz bardziej istotny w świetle zainteresowania jakością produkcji i zagadnieniem jakości energii w kraju, a przede wszystkim poprawnym działaniem kontrolowanych urządzeń.

Przekaźniki do nadzoru napięcia w obudowie przemysłowej firmy Relpol

Takie komponenty do kontroli nadzoru napięcia sieci ma w swojej ofercie firma Relpol SA. Są to przekaźniki elektroniczne umieszczone w obudowach przemysłowych (IP20). Wyróżnia je kilka znamiennych cech użytkowych, jak galwaniczne oddzielenie obwodu pomiarowego od napięcia zasilającego przekaźnik za pomocą wewnętrznego transformatora, oraz możliwość nastawy opóźnienia wyłączenia. Pozwala to na współpracę tych komponentów z obciążeniami o różnym charakterze, np. oświetleniem, silnikami. W sytuacji gdy krótko po włączeniu pobierany jest prąd rozruchowy stosujemy przekaźnik MR-GU1M2P-TR2.

Fot. 1. Przekaźnik do nadzoru napięcia MR-GU1M2P-TR2

Fot. 2. Przekaźnik do nadzoru napięcia MRGU3M2P-TR2

Fot. 3. Przekaźnik do nadzoru napięcia MR-GU32P-TR2

MR-GU1M2P-TR2

Przekaźnik MR-GU1M2P-TR2 jest urządzeniem do nadzoru jednofazowego napięcia AC/DC. W przypadku zasilania napięciem przemiennym, częstotliwość napięcia zasilania może zawierać się w granicach 16,6-400 Hz. Przekaźnik ten ma galwaniczne oddzielenie od zasilania poprzez transformator zasilający, co upraszcza jego zastosowanie w aplikacjach. Ważną cechą tego komponentu jest ponadto możliwość nastawienia czasu nieczułości na prąd rozruchu oraz wyłączenia.

Urządzenie to oferuje kilka funkcji do wyboru: Over - nadzór wartości maksymalnej napięcia, Over+ Latch - nadzór wartości maksymalnej napięcia z pamięcią błędu, Under - nadzór wartości minimalnej napięcia, Under+Latch - nadzór wartości minimalnej z pamięcią błędu. Są też funkcje takie jak Win, Win+Latch - nadzór napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami min i maks., oraz taka sama funkcjonalność, ale z pamięcią błędu.

MR-GU3M2P-TR2

Pod tym symbolem kryje się podstawowa wersja przekaźnik do monitoringu napięcia w trzech fazach. Za jego pomocą można nadzorować też kolejność faz, wykrywać zanik fazy oraz asymetrię poszczególnych napięć fazowych. Możliwe jest też wykrycie przerwy w przewodzie neutralnym.

Przekaźnik ten zawiera funkcje takie jak: Under - nadzór wartości minimalnej napięcia, Under+SEQ - nadzór wartości minimalnej napięcia z nadzorem kolejności faz, Win - nadzór napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami min i maks., Win+SEQ - to samo, ale z nadzorem kolejności faz. Jest też funkcja SEQ - nadzór kolejności faz, SEQ +Sym - nadzór zaniku fazy oraz nadzór asymetrii.

MR-GU32P-TR2

Ten model przeznaczony jest do nadzoru napięcia w trzech fazach napięcia zasilającego i pozwala regulować czas opóźnienia wyłączenia. Przekaźnik ma trzy funkcje: Over - nadzór wartości maksymalnej napięcia, Over+Latch - nadzór wartości maksymalnej napięcia z pamięcią błędu, Under - nadzór wartości minimalnej napięcia, Under+Latch - nadzór wartości minimalnej z pamięcią błędu. Są też funkcje Win - nadzór napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami min i maks., Win+Latch - nadzór napięcia w funkcji okna pomiędzy wartościami min i maks. z pamięcią błędu. Funkcje te są identyczne jak w przekaźniku MR-GU1M2P-TR2 jednak dotyczą one w tym przypadku nie jednej, ale trzech faz.

Mimo, że opisane przekaźniki budowane były z myślą o aplikacjach przemysłowych, ich uniwersalna konstrukcja oraz odporna na czynniki środowiskowe obudowa pozwala na stosowanie także w innych układach zabezpieczeń. Wysoka jakość oraz galwaniczne oddzielenie od zasilania przy pomocy transformatora zapewnia niezawodność działania.

Przekaźniki nadzorcze serii MR-E...

Fot. 4. MR-EU31UW1P - nadzór napięcia AC

Fot. 5. MR-EU1W1P - nadzór napięcia DC i AC

Relpol S.A.
www.relpol.com.pl