Przekaźniki nadzorcze do instalacji przemysłowych

| Energetab 2019 Elektromechanika

W ofercie firmy Relpol SA – polskiego producenta przekaźników obecnego na rynku od ponad 60 lat, pojawiła się nowa seria przekaźników RPN do nadzoru prądu, temperatury i napięcia. Zapraszamy do zapoznania się z ich właściwościami.

Przekaźniki nadzorcze do instalacji przemysłowych

Przekaźniki do nadzoru prądu AC w sieci 1-fazowej

Przekaźniki te podzielone są ze względu na zakresy nadzorowanego prądu od 0,5 do 16 A, co pozwala na dokładne dopasowanie przekaźnika do kontrolowanego obwodu. Umożliwiają one wybór trzech funkcji, według których możliwe jest kontrolowanie wartości natężenia prądu w obwodzie:

  1. nadzór wartości maksymalnej prądu
  2. nadzór wartości minimalnej prądu
  3. wielkości prądu pomiędzy minimum i maksimum (okienkowe).cie
 
Tabela 1. Przekaźniki dla sieci 1-fazowej

Wybór preferowanej funkcji następuje poprzez odpowiednie jej wybranie potencjometrem. Dodatkowo możliwe są dwa sposoby ustawienia. W pierwszym przekaźnik po wystąpieniu błędu powraca do pracy automatycznie (zgodnie z nastawami) lub w przypadku wystąpienia błędu pozostanie wyłączony aż do momentu zresetowania "pamięci błędu" poprzez przerwanie i ponowne podanie napięcia zasilania. Dodatkową zaletą opisywanych przekaźników jest możliwość nastawienia opóźnienia czasowego sygnalizacji błędu od 0 do 20 s.

Przekaźniki do nadzoru temperatury pracy silnika w obudowie 17,5 mm

 
Tabela 2. Przekaźniki do nadzoru napięcia w sieci 3-fazowej

RPN-1TMP-A230 to przekaźnik do nadzoru pracy temperatury silników przemysłowych. Temperatura uzwojeń silnika jest monitorowana za pomocą czujników rezystancyjnych (termistor PTC), których wyprowadzenia często znajdują się koło wyprowadzeń silników. W przypadku załączenia napięcie zasilania do przekaźnika i przy właściwej temperaturze silnika (rezystancja sumaryczna obwodu czujników PTC silnika wynosi mniej niż 3,6 kΩ) przekaźnik wykonawczy załącza się. W przypadku, gdy rezystancja sumaryczna obwodu PTC przekroczy 3,6 kΩ, przekaźnik rozłączy się, sygnalizując błąd. Przekaźnik RPN-1TMP-A230 zawiera przycisk Test/Reset, istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku kasującego. Dodatkową zaletą przekaźnika jest wykrywanie zwarć w obwodzie czujników.

Przekaźniki do nadzoru napięcia w sieci 3-fazowej

 
Przekaźniki do nadzoru temperatury pracy silnika

Przekaźniki do nadzoru napięcia przeznaczone są do monitorowania napięcia w sieci 3-fazowej. Dla napięcia przemiennego częstotliwość obwodu pomiarowego może zmieniać się w granicach od 48 do 63 Hz. Trzy wykonania z nowej serii RPN-1V… dają gwarancję stałego czasu rozłączenia zestyku w przypadku wystąpienia błędu. Inna funkcjonalność występuje w przekaźniku RPN-1VFT-A400, gdzie czas ten, w przypadku błędu, jest regulowany od 0 do 10 s.

 
Przekaźniki do nadzoru napięcia AC w sieci 3-fazowej

Przekaźniki monitorują podstawowe parametry sieci 3-fazowej: zanik fazy, asymetrię oraz kolejność faz (przekaźnik RPN-1VF-A400 nie kontroluje kolejności faz). Mogą one być zasilane napięciem od przemiennym z obwodu nadzorowanego o częstotliwości 48 do 63 Hz.

Relpol
tel. 68 47 90 850, www.relpol.pl

Zobacz również