Moduły WiFi 6 o szybkości transmisji do 2976 Mbps

Najnowsze moduły komunikacyjne WiFi 6 firmy FN-Link, 8266P-PR i 8266M-PU, zapewniają dużą szybkość transmisji danych w robotyce, dronach i czujnikach stosowanych w aplikacjach smart city. Zrealizowane na bazie modułów komunikacyjnych QCA-2066 produkcji Qualcomm z obsługą szerokości kanału 160 MHz, pozwalają podwoić maksymalną szybkość transmisji z 1775 Mbps do 2976 Mbps w porównaniu z modułami wcześniejszej rodziny 8291, których szerokość kanału wynosiła maksymalnie 80 MHz. Obie rodziny modułów, 8266 i 8291, obsługują tryb równoczesnej transmisji w pasmach 2,4 i 5 GHz (DBS - Dual Band Simultaneous). Są oferowane w wariantach M.2 i LGA.

Poza większą szybkością transmisji, do zalet modułów 8266P-PR i 8266M-PU należy też obsługa nowego standardu Bluetooth v5.3.

Zapytania ofertowe
Moduły WiFi 6 o szybkości transmisji do 2976 Mbps
Zapytanie ofertowe