Wysokonapięciowe kondensatory dyskowe o napięciu znamionowym do 50 kVDC

Produkt firmy:

Vishay Intertechnology, Inc.

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne

Rodzina wysokonapięciowych kondensatorów dyskowych Cera-Mite 715CxxKT firmy Vishay została w ostatnim czasie rozszerzona o nowe wersje produkowane na większe napięcia znamionowe - do 50 kVDC (34 kV rms). Są to kondensatory produkowane z wykorzystaniem ceramicznego dielektryka N4700 (T3M) Class 1 na bazie strontu, charakteryzujące się małą indukcyjnością pasożytniczą, dużą rezystancją izolacji i pomijalnym efektem piezoelektrycznym, doskonale nadające się do układów o dużym prądzie szczytowym.

Mogą znaleźć zastosowanie w wysokoczęstotliwościowych obwodach sprzęgających/odsprzęgających, układach pobudzania diody laserowej, zasilaczach wysokonapięciowych, spawarkach, aparaturze X-ray i innych aplikacjach, w których istotne są małe straty i duża przenikalność dielektryczna. Kondensatory Cera-Mite 715CxxKT występują w wersjach o pojemności od 100 pF do 8 nF i napięciach znamionowych od 10 kVDC (7 kV rms) do 50 kVDC (34 kV rms).

Zapewniają bardzo mały współczynnik rozproszenia, wynoszący 0,2% na częstotliwości 1 kHz. Są zamykane w obudowach o średnicy od 21 do 60 mm. Mogą być stosowane jako zamienniki dla ultra-wysokonapięciowych ceramicznych kondensatorów DHS z terminalami śrubowymi, wprowadzonymi na rynek w 2000 roku przez firmę Murata, jak również mogą zastąpić produkowane przez AVX kondensatory serii HP i HD, których zakończenie produkcji nastąpi 31 marca 2019.