Najdokładniejszy na rynku czujnik ciśnienia MEMS do zastosowań w motoryzacji

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne Pomiary

MLX90824 to najdokładniejszy na rynku czujnik ciśnienia MEMS, zaprojektowany do zastosowań w motoryzacji, produkowany w obudowie typu SMP7, niewymagającej montażu na płytce drukowanej. Mierzy on ciśnienie bezwzględne i wysyła wynik pomiaru za pośrednictwem interfejsu SENT. W ofercie firmy Melexis jest też dostępny jego funkcjonalny odpowiednik z wyjściem analogowym, oznaczony symbolem MLX90822.

Oba układy zostały wykalibrowane fabryczne i oferują zakresy pomiarowe od 0,1 b do 1,15 b, 3 b lub 4 b. Zapewniają dokładność pomiaru ±0,5% FS przez cały okres eksploatacji. Ich struktura obejmuje sensor, sekcję logiczną, regulatory napięcia, sterowniki wyjścia SENT lub analogowego oraz niezbędne elementy pasywne. MLX90824 zawiera dodatkowo wejście do podłączenia termistora NTC, bez potrzeby przeprowadzania końcowej kalibracji.

MLX90824 i MLX90822 oferują zabezpieczenie przepięciowe do ±40 V. Spełniają wymogi klasyfikacji odpowiednio ASIL B i ASIL A w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Są przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od -40 do +160°C, a nawet wytrzymują krótkotrwałe wzrosty temperatury do +170°C. Ponadto, są odporne na kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi.

Zapytania ofertowe
Najdokładniejszy na rynku czujnik ciśnienia MEMS do zastosowań w motoryzacji
Zapytanie ofertowe