2-kanałowy detektor piroelektryczny w obudowie TO46 o średnicy 4,7 mm

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne Pomiary

Szybkie zmiany, małe stężenie i krótki czas wymiany gazów nie są wyzwaniem dla najnowszego detektora piroelektrycznego LRM-292 z serii Pyromid. Jest to detektor 2-kanałowy, zamykany w obudowie TO46 o średnicy 4,7 mm, mieszczącej również wzmacniacz operacyjny i układ kompensacji termicznej. Nadaje się doskonale do pomiaru małych stężeń gazu przy małych objętościach pomiarowych.

Dwa zintegrowane wzmacniacze operacyjne, połączone w konfiguracji transimpedancyjnej, pracują w trybie prądowym, co zapewnia duży sygnał wyjściowy i poprawia stosunek sygnału do szumu – również przy częstotliwości powyżej 10 Hz. Ponadto, LRM-292 został zaprojektowany do pracy z pojedynczym napięciem zasilania, zmniejszając stopień złożoności obwodu. Zawdzięcza on małe wymiary sprawdzonej metodzie układania w stos, stosowanej w całej serii detektorów Pyromid. Elementy wrażliwe na promieniowanie są rozmieszczone blisko siebie, aby obszar napromieniowania był jak najbardziej zwarty. Solidne okienko centralne chroni przed wpływem narażeń środowiskowych. Układ charakteryzuje się polem widzenia (FOV) równym 60°, zbierając dużą część promieniowania na element piroelektryczny, co zapewnia dużą amplitudę sygnału wyjściowego.

Wszystkie te cechy kwalifikują LRM-292 do zastosowań w urządzeniach mobilnych, wymagających szybkiego i dokładnego pomiaru stężenia gazu. Przykładem mogą być aparatura medyczna do oznaczania zawartości CO2 w wydychanym powietrzu. Ze względu na niewielkie rozmiary, LRM-292 może być również instalowany w mobilnej aparaturze pomiarowej do pracy w środowiskach, w których szybko zmienia się stężenie gazów. Przykładem mogą być detektory metanu w kopalniach, ostrzegające z wyprzedzeniem o pojawieniu się wybuchowej mieszaniny metanu z powietrzem.

Zapytania ofertowe
2-kanałowy detektor piroelektryczny w obudowie TO46 o średnicy 4,7 mm
Zapytanie ofertowe